RONDLEIDING

Elke donderdagmiddag is er in Kerk-Avezaath van 14.00 tot 15.00 uur een rondleiding langs de vondsten die onder het toekomstige tracé van de Betuwelijn zijn gedaan. Ook is er een kleine expositie. Belangstellenden moeten zich vooraf opgeven bij het secretariaat van het opgravingsteam, (0344) 68 27 57.

Over de archeologische ontwikkelingen in en bij de Betuwelijn verschijnt regelmatig een nieuwsbrief. Inlichtingen: Projectgroep Archeologie, mevr. H. de Louw, postbus 2025 AVS670,0K10, 3500 HA Utrecht, (030) 2 39 85 33.