Reorganisatie bij de sociale dienst van Amsterdam

AMSTERDAM, 2 OKT. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft besloten tot een grote reorganisatie van de sociale dienst. De verwachting is dat hiermee een eenmalig bedrag is gemoeid van 22,7 miljoen gulden en jaarlijks 10,3 miljoen gulden.

Volgens wethouder J. van der Aa (Sociale Zaken) zijn er nog grote onzekerheden over de bedragen omdat het proces erg ingrijpend is. De sociale dienst krijgt in plaats van zeventien kantoren nu acht regiokantoren en een hoofdkantoor. Alle zestienhonderd medewerkers krijgen een nieuwe functie en grotendeels ook ander werk. Daarnaast is het de bedoeling dat er ruim honderd arbeidsplaatsen verdwijnen tot het jaar 2000. Onzeker is nog hoeveel wachtgeld er moet worden betaald en hoeveel de verhuisoperatie gaat kosten. De dienst krijgt ook een nieuw automatiseringssysteem.

De Amsterdamse sociale dienst, die jaarlijks aan 65.000 cliënten voor 1,7 miljard gulden aan uitkeringen verstrekt, kent al lang problemen. Cliënten klagen dat ze slecht worden behandeld. In 1994 stond een vordering uit van 300 miljoen gulden aan te veel verstrekte uitkeringen zonder dat daar iets aan werd gedaan. Inmiddels is hiervoor een plan van aanpak gemaakt. Aan begeleiding van cliënten naar werk en scholing komen de medewerkers nog nauwelijks toe. Volgens Van der Aa staat de dienst bekend als een “uitkeringsfabriek waar de medewerkers lopende band werk doen”.

In de afgelopen tien jaar is er drie keer geprobeerd de dienst te reorganiseren maar dit liep telkens vast omdat de plannen niet uitvoerbaar bleken. Doordat de dienst te veel fouten maakte, gaf het rijk in 1994 een 'strafkorting' van twintig miljoen gulden. “Als we niks hadden gedaan, dan was dat in 1995 veertig miljoen en in 1996 tachtig miljoen geworden”, aldus Van der Aa. Over de hoogte van deze boetes in de voorbije jaren wordt nog met het rijk onderhandeld.

De organisatiebureaus Coopers & Lybrand en Beerenschot hebben geconstateerd dat er eigenlijk te veel op de Amsterdamse sociale dienst afkomt. Maar de gemeente Amsterdam heeft volgens Van der Aa geen keus omdat ze anders weer strafkortingen krijgt. Met het rijk is afgesproken dat Amsterdam met dit verbeterplan tot 2000 geen boetes krijgt opgelegd voor de te veel gemaakte fouten. “Als we het zelf hadden kunnen bepalen, dan hadden we voor een andere fasering gekozen”, zegt Van der Aa. Hij beklemtoont wel volledig achter het plan te staan en na de verkiezingen graag als wethouder sociale zaken terug te keren.