Rechtenstudenten

Is de Leidse rechtenstudent misschien té kritisch? NRC Handelsblad maakte op 25 september melding van een onderzoek waarbij rechtenstudenten hun eigen faculteit beoordelen. Leiden scoort hierbij relatief lager dan bij de grondiger en onafhankelijke VSNU-visitaties. De Leidse rechtenstudent laat zich kennelijk kritischer uit over de studie dan de Tilburgse of de Maastrichtse student.

Dat kan iets zeggen over die faculteiten. Het kan ook iets zeggen over de studenten. Vermoedelijk over allebei. Wat de faculteit betreft, het Leidse docentencorps is de laatste tijd nogal eens versterkt met uitstekende, jonge hoogleraren uit Tilburg, Maastricht of Amsterdam die de voorkeur gaven aan Leiden. Het zou interessant zijn te onderzoeken of zij in Leiden even hoog door de studenten worden gewaardeerd als voorheen.