PvdA akkoord met jachtlijst

DEN HAAG, 2 OKT. De vrije jacht hoeft van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer niet volledig te worden afgeschaft. Bij de behandeling van de Flora- en faunawet vanavond stemt de partij voor het in stand houden van een zogenoemde wildlijst van dieren waarop mag worden gejaagd. Dit is in strijd met het verkiezingsprogramma van de partij, dat zich tegen de vrije jacht uitspreekt.

De partij stelt als voorwaarde dat diersoorten die niet op de wildlijst komen te staan, een goede bescherming krijgen. Slechts in uitzonderlijke en duidelijk omschreven gevallen kan ontheffing worden gegeven voor de jacht op dieren die niet op de lijst voorkomen. “Het belang van al die honderden diersoorten weegt voor mij zwaarder dan de zes op de wildlijst”, aldus PvdA woordvoerder Swildens.

Zij vindt het jammer dat de organisaties voor dierenbescherming zich zo fixeren op de wildlijst met de zes dieren waar in principe vrij op mag worden gejaagd. Het gaat om de haas, het konijn, de houtduif, de fazant, de wilde eend en de patrijs. Of die laatste ook daadwerkelijk op de lijst blijft, zal vanavond in het debat duidelijk worden. RPF-Kamerlid Stellingwerf pleitte afgelopen maandag voor het schrappen van de patrijs.

“Ik heb de indruk dat ik met dit voorstel wel een kamermeerderheid voor de wet bij elkaar krijg. VVD en CDA zullen nooit akkoord gaan met het volledig afschaffen van de wildlijst, maar met een betere bescherming van de andere dieren hebben zij waarschijnlijk wel vrede. Natuurlijk ben ik niet blij met die lijst. Maar je kan nu eenmaal niet alles krijgen. Het is ook belangrijk dat de wet er komt”, meent Swildens.

GroenLinks reageert kwaad op de stelling van Swildens. “Deze koehandel slaat nergens op. Het verkiezingsprogramma van de PvdA is heel duidelijk over de jacht. Als Swildens nu meent dat de ontheffingen en de regels voor dieren die niet op de lijst staan zwaarder wegen dan afschaffing van de lijst, weet de kiezer toch ook niet meer wat ze aan de partij hebben”, aldus woordvoerder M. Vos. GroenLinks keurt de wet af, omdat er “nog te veel ontheffingen en sluiproutes in zitten die de jacht gewoon mogelijk blijven maken”.