PUBLICATIES

Archeologie is een onuitputtelijke bron voor publicaties, die met tientallen per jaar verschijnen. De Archeobrief, het driemaandelijkse blad van de Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA) geeft in elk nummer een overzicht van recent verschenen boeken en bladen. Enkele algemene publicaties zijn:

Archeologische Almanak Samengesteld door het Archeologisch Informatie Centrum. Overzicht van alle Nederlandse instanties, zowel nationale, regionale als lokale, die zich professioneel of uit liefhebberij met archeologie bezighouden. Bevat artikelen over onder meer de geschiedenis van de archeologie in Nederland en het universitair onderwijs. Geeft antwoord op de 'vijftien meest gestelde vragen'. Uniepers, 1992, 25 gulden.

Archeologische Monumenten in Nederland Uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Deze gids beschrijft 52 archeologische monumenten in Nederland. Uniepers, 1997, 25 gulden.

Dynamisch landschap Archeologie en geologie van het Nederlands kustgebied. Gebundelde artikelen over de bewoningsgeschiedenis van de Delta. ROB/Van Gorcum, 1997 55 gulden.

Een verleden op de schop Beheer en studie van het Nederlandse archeologische bodemarchief. Geschreven vanuit het gezichtspunt van een 'mede-eigenaar' van het cultuurhistorische erfgoed. Theo Holleman, Amsterdam University Press, 1996, 44,50 gulden.

Graven in de archeologie Algemene beschouwing over archeologie, bedoeld voor een breed publiek. R. van Beek, J. Beelen, C.T. Waslander e.a., EduActief, 1997, 27,50 gulden.

Wandelen in archeologisch Nederland Dertien wandelroutes, voorafgegaan door hoofdstukken over de archeologie in Nederland. Joost Vermeulen, Architectura & Natura, 1994, 19,75 gulden.