Profiel Archeologie

De archeologie in Nederland gaat zelf op de schop. Archeologen ontwikkelen zich van stoffige wetenschappers tot managers die aan planning doen met behulp van flip-overs pagina 2. De vele bouw- en infrastructurele activiteiten in Nederland nopen tot overwerk in de archeologie. De Betuwelijn en de nieuwe metrolijn in Amsterdam zijn voorbeelden van dergelijke uitdagende projecten pagina 3. Deze maand spreekt de Tweede Kamer bovendien over het Verdrag van Malta dat archeologische bodemschatten een betere bescherming moet bieden pagina 4. Op de bres voor het onzichtbare.