PlavšiEÉc: controle over media delen met rivalen in Pale

BANJA LUKA, 2 OKT. Biljana PlavšiEÉc, president van de Servische Republiek in Bosnië, wil de controle over de gisterochtend door de vredesmacht SFOR bezette radio- en televisiezenders van de Bosnische Serviërs delen met de 'hardliners' in Pale. SFOR droeg de controle over de zenders gisteren over aan PlavšiEÉc' aanhang.

De NAVO-vredesmacht bezette de vier zenders gisterochtend om een eind te maken aan de niet aflatende propaganda-oorlog van de aanhang van de wegens oorlogsmisdaden gezochte Radovan KaradziEÉc in Pale. Tv-Pale laat geen gelegenheid voorbij gaan om het vredesakkoord van Dayton te ondergraven en SFOR af te schilderen als een bezettingsmacht die het op de Serviërs heeft gemunt. De directe aanleiding voor de actie tegen de vier zendmasten was het geknoei van tv-Pale met een verslag van een persconferentie van Louise Arbour, procureur van het Haagse Joegoslavië-tribunaal.

Na de bezetting van de vier zendmasten verdwenen radio- en tv-Pale gisteren uit de lucht. Enkele uren later werden de uitzendingen hervat met het programma van het radio- en televisiestation in Banja Luka, het bolwerk van KaradziEÉc' rivaal PlavšiEÉc. Eerder had de secretaris-generaal van de NAVO, Javier Solana, in Maastricht al gezegd dat PlavšiEÉc de controle over de zenders zou krijgen.

PlavšiEÉc maakte zelf gisteren duidelijk geen monopolie op de elektronische media van de Bosnische Serviërs te wensen. “De uitsluiting van de studio's in Pale is niet in het belang van de Servische Republiek”, zei ze. Ze voegde daaraan toe zich te willen houden aan een afspraak die ze onlangs maakte met de leiders van de KaradziEÉc-gezinde Serviërs. Volgens die afspraak zenden tv-Pale en tv-Banja Luka om de andere dag hun programma's uit op de elektronische media van de Bosnische Serviërs. PlavšiEÉc bestempelde de SFOR-actie tegen de zendmasten van haar rivalen overigens als “gerechtvaardigd”.

De leiders van de KaradziEÉc-gezinde vleugel van de Bosnische Serviërs reageerden woedend op de actie van SFOR. Momcilo Krajišnik, co-president van Bosnië en KaradziEÉc' nauwste medewerker, zei “verbijsterd” te zijn over de actie. “Dit spelletje is heel gevaarlijk en kan consequenties hebben die we niet kunnen controleren”, aldus Krajišnik.

Overigens hebben Russische woordvoerders gisteren gepoogd de Russische deelname aan de actie tegen de Servische hardliners te bagatelliseren. SFOR zelf, en ook NAVO-chef Solana, hadden gemeld dat Russische soldaten aan de actie in Bosnië hebben deelgenomen. De Russische minister van Defensie, Igor Sergejev, zei echter dat de Russen “misschien wel een rol, maar geen belangrijke rol” hebben gespeeld. De commandant van het 1.500 man sterke Russische contingent in Bosnië, Aleksandr Isjrenko, zei dat zijn mannen “in geen enkele vorm” aan de actie hebben deelgenomen. (AFP, Reuter)