Overzeese eilanden

Volgens briefschrijver P. Hoefnagels, oud-lid van de Commissie Antilliaanse en Arubaanse zaken in de Eerste Kamer, moet men het ministerie van Binnenlandse Zaken niet noemen het ministerie van Binnenlandse en Koninkrijkszaken, als straks Aruba en de Antillen eronder vallen; omdat de Waddeneilanden evenzeer tot het Koninkrijk behoren als Amsterdam en Curaçao, maar ministerie van Binnenlandse Zaken en Overzeese Eilanden (NRC Handelsblad 27 september).

Graag wil ik opmerken dat de Waddeneilanden ook overzeese eilanden zijn.