ONDERNEMERS

'Ondernemers in Archeologie' heet het informele samenwerkingsverband van ongeveer vijfendertig gespecialiseerde archeologische bedrijven. Ze bieden zeer uiteenlopende diensten aan, variërend van zoölogisch, botanisch en dendrochronologisch (datering op basis van jaarringen in houten resten) onderzoek tot de inrichting van tentoonstellingen, restauratie, illustratie, cultuurtoerisme en het ontwerp van educatief materiaal.

Er zijn ook specifieke opgravingsbedrijven, maar die richten zich noodgedwongen op de buitenlandse markt, omdat ze in Nederland geen opgravingsbevoegdheid hebben.

Achter veel bedrijfsnamen gaat niet meer dan één werknemer schuil. Maar een bedrijf als Archeologisch Adviesbureau RAAP telt ongeveer dertig werknemers. Ooit begonnen als een NoordHollands werklozenproject is RAAP uitgegroeid tot een stichting die zich tot ver over de landsgrenzen, tot in het Cambodjaanse Angkor, bezighoudt met advieswerk, non-destructief archeologisch veldwerk en archeometrisch onderzoek.

De opkomst van zelfstandige archeologische bedrijven dateert van tien jaar geleden. De universiteiten en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, waar de meeste archeologen na hun studie belandden, moesten bezuinigen, arbeidsplaatsen schrappen en wetenschappelijk onderzoek uitbesteden. Afgestudeerden en gepromoveerden die geen werk konden krijgen, maar toch in de archeologie werkzaam wilden blijven, kozen in toenemende mate voor het ondernemerschap. Al dan niet in de rug gesteund door de financiële steun van een werkende levenspartner.

De Ondernemers in Archeologie zijn inmiddels goed voor zeventig volledige arbeidsplaatsen en een gezamenlijke jaaromzet van 5,5 miljoen gulden.