Nauwelijks interesse in particuliere WAO-vorm

DEN HAAG, 2 OKT. Bedrijven zijn nauwelijks geïnteresseerd in de mogelijkheid het risico van arbeidsongeschiktheid bij particuliere verzekeraars onder te brengen. Grote werkgevers zoals Shell, KPN en Philips laten alles bij het oude en blijven in het publieke stelsel. Dat blijkt uit een rondgang langs de vijf zogenoemde uitvoeringsinstellingen (GAK, Cadans, SFB, GUO en USZO) die nu nog de arbeidsongeschiktheids regeling WAO uitvoeren.

Vanaf 1 januari kunnen werkgevers daarvoor ook naar particuliere markt, maar een fractie van de bij de vijf organisaties aangesloten bedrijven blijkt dat te overwegen.

Gisteren was de laatste dag waarop werkgevers bij hun uitvoerder kenbaar konden maken dat ze de commerciële verzekeringsmarkt willen betreden. Het GAK, waarbij ruim 180.000 werkgevers zijn aangesloten, kreeg van 40 bedrijven te horen dat ze overwegen het WAO-risico zelf te willen gaan dragen of onder te brengen bij een verzekeraar. Het gaat daarbij om verzekeraars zoals ING. Volgens een woordvoerder is het “logisch” dat die uit het publieke bestel willen stappen, omdat zij zelf produkten aanbieden om het WAO-risico te dekken.

Bij Cadans, dat uitvoerder van de sociale zekerheid is voor ruim 100.000 bedrijven in de gezondheidszorg en detailhandel, gaven 14 werkgevers te kennen uit de regeling te willen stappen. Daarbij zit één grote werkgever: een ziekenhuis. De instelling voor de bouw, SFB, heeft van 140 van de 19.000 aangesloten bedrijven een aanvraag binnen. USZO (overheidsinstellingen) en GUO (agrarische en vleessector) kregen van respectievelijk 10 op de 6.500 en 1 op de 30.000 bedrijven te horen uit het publieke stelsel te willen stappen.

De uitvoerders hebben twee verklaringen voor de geringe belangstelling. Allereerst moeten werkgevers verreweg het grootste deel van de WAO-premie (vastgesteld op 7,6 procent) blijven betalen aan de uitvoeringsinstellingen waarbij ze nu nog aangesloten zijn. Het overige deel van de premie (minimaal 0,09 en maximaal 1,12 procent) is variabel en hangt af van het aantal arbeidsongeschikten dat een bedrijf uitstoot. Daarnaast eist de nieuwe WAO-wet dat een werkgever die het WAO-risico bij een commerciële verzekeraar onderbrengt, een bankgarantie overlegt waaruit blijkt dat het bedrijf geld heeft om alle werknemers tegelijkertijd een uitkering te betalen.