Latijn

In NRC Handelsblad van 29 september stond een bericht over de stimulans die het onderricht in het Latijn thans mag ondervinden in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië ten gevolge van de vertoning van films. Allemaal heel nobel maar... Hercules, de Odyssee alsmede de Ilias zijn van oorsprong niet Latijns maar Grieks. Net zoals 'democracy' van oorsprong niet Amerikaans is.