Kamer steunt Nuis in dispuut met Telegraaf

DEN HAAG, 2 OKT. De VVD staat alleen in haar wens staatscretaris Nuis (Media) de publieke omroep te laten dwingen programmagegevens aan de Telegraaf af te staan. Dat bleek gisteren tijdens mondeling overleg van de Tweede Kamer commissie die zich buigt over mediazaken.

VVD-kamerlid Van Heemskerck had het overleg aangevraagd om van Nuis te horen wat hij had gedaan om de NOS er van te overtuigen de programmagegevens aan derden af te staan. Voor het zomerreces had de kamer met een ruime meerderheid een motie aangenomen waarin de staatssecretaris werd gevraagd nog eens bij de NOS aan te dringen op een opening. De NOS bleef echter bij zijn weigering de gegevens aan de Telegraaf af te staan. De omroep beroept zich daarbij op het auteursrecht.

Van Heemskerck kreeg gisteren geen steun van andere kamerfracties. Die vinden, net als Nuis, dat de Telegraaf maar een klacht moet indienen bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) of na 1 januari bij de nieuwe Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMA) die is opgezet om monopolies en kartels die de marktwerking bedreigen aan te pakken. Daar zou gekeken kunnen worden of er sprake is van oneerlijke concurrentie. EZ heeft al een klacht in behandeling van Free Satellite Watcher, een blad dat gebruik wil maken van omroepgegevens van de commerciële zenders van de Holland Media Groep (RTL en Veronica).

De Telegraaf wil al langer haar zaterdagse bijlage Weekend uit breiden tot een echte televisiegids. Dat is mede het gevolg van de beslissing van de Tros om haar twee omroepgidsen voortaan door concurrent Audax te laten maken. Uitgeverij De Telegraaf verloor daarmee 40 miljoen gulden aan omzet en moest voor de circa honderd werknemers ander werk vinden. Het plan van de Telegraaf voor een eigen omroepblad werd door de buitenwacht met enige vrees ontvangen. Andere dagbladuitgevers voelen er weinig voor omdat ze denken dat een tv-gids alleen geld kost en niets oplevert, maar zijn bang om uit concurrentieoverwegingen mee te moeten doen. Omroepbladen vrezen verlies van inkomsten doordat lezers zullen kiezen voor De Telegraaf in plaats van een abonnement op het blad. Op dit moment verdienen de publieke omroepen gezamenlijk zo'n 20 miljoen gulden per jaar aan hun omroepbladen, een bedrag dat vervolgens weer ingezet moet worden voor het maken van programma's.

Het kamerlid De Koning van D'66 kwam tijdens het overleg met de suggestie dat De Telegraaf moet maar via SBS6 de programmagegevens proberen te bemachtigen. De NOS staat namelijk op het standpunt dat programmagegevens wel kunnen worden verstrekt aan andere omroepen, omdat daarmee de gegevens van dat tv-station ter beschikkig komen van de gidsen van de publieke omroep. De NOS heeft zo'n 'ruildeal' met HMG die de Veronicagids uitgeeft. De Telegraaf heeft een belang van 30 procent in SBS6, dus zou via die weg wellicht aan de gegevens kunnen komen, zo betoogde De Koning.

De afgelopen maanden heeft De Telegraaf de Kamer en de staatssecretaris bestookt met brieven om ze te overtuigen van haar argumenten. Op 25 september stuurde Nuis een vennijnige brief waarin hij schrijft dat hij “niet zo luchthartig als u” wenst om te gaan “met andermans rechten”. Ook bestempelt Nuis opmerkingen van directeur A. Swartjes van De Telegraaf in de correspondentie als “niet alleen tendentieus, maar ook feitelijk onjuist”. De Telegraaf wilde vanochtend niet reageren.