Kamer: benzine niet duurder

DEN HAAG, 2 OKT. De Tweede Kamer wil dat de verhoging van de benzine- en dieselaccijns met 2,5 cent per liter volgend jaar niet doorgaat.

Bij de algemene financiële beschouwingen diende regeringspartij VVD gisteren een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen volgend jaar af te zien van de automatische aanpassing van de accijnzen aan de inflatie. Het voorstel van het Tweede-Kamerlid Hoogervorst wordt gesteund door oppositiepartijen CDA en alle ouderenpartijen. Volgens de VVD'er wordt de motie volgende week aangenomen omdat ook SGP, GPV en CD de motie “zeker zullen steunen”.

VVD-minister Zalm en PvdA-staatssecretaris Vermeend (Financiën) zijn tegen de motie. De schatkist zou 200 miljoen gulden mislopen. Pomphouders aan de Duitse grens zijn veel klandizie kwijtgeraakt door de stijging van de benzineaccijns in Nederland.

Vermeend wees erop dat het kabinet de accijns op benzine wil verhogen in het belang van het milieu. Omdat ook de motorrijtuigenbelasting omlaag is gegaan, wordt niet het autobezit maar wel het autogebruik ontmoedigd.