Hoge Raad: CP'86 is criminele organisatie

DEN HAAG, 2 OKT. De veroordeling van de top van de extreem-rechtse partij CP'86 is ook in cassatie in stand gebleven. De Hoge Raad heeft bevestigd dat het hoofdbestuur van de partij zich gedraagt als een criminele organisatie, met het plegen van misdrijven als oogmerk.

Die misdrijven bestonden uit het aanzetten tot vreemdelingenhaat en discriminatie van etnische minderheden via discriminerende pamfletten en tv-uitzendingen. Bij de tv-uitzendingen waren beelden te zien van een aanslag op immigranten in Duitsland, waarna de tekst: 'Voorkomen is beter, stop immigratie nu' volgde. Daarna werd de leuze: 'Eigen volk eerst' vertoond.

Het openbaar ministerie in Amsterdam dagvaardde het toenmalige hoofdbestuur (Beaux, Ruitenberg, Mordaunt, Mudde en Wijngaarden) in maart 1995. Rechtbank en hof veroordeelden het vijftal tot celstraffen van een maand voorwaardelijk en geldboetes van 5.000 gulden, waarvan de helft voorwaardelijk.

Beide colleges kwamen tot het oordeel dat de bestuursleden onder het bereik van artikel 140 van het wetboek van strafrecht (het vormen van een criminele organisatie) vallen. De Hoge Raad bekrachtigt deze rechtsopvatting en vindt dat daarvoor voldoende bewijzen zijn.

De Hoge Raad is wel van oordeel dat het openbaar ministerie de zaak te lang heeft laten slepen. De veroordeling van het gerechtshof dateert uit december 1995. Pas in maart van dit jaar ontving het hoogste rechtscollege de relevante stukken. Volgens de Hoge Raad is daarmee de redelijke termijn overschreden. Het college bepaalde daarom dat de boetes omlaag moeten tot 2.000 gulden.

CP'86 legt zich niet neer bij de uitspraak van de Hoge Raad. De extreem-rechtse partij stapt naar het Europese Hof, laat bestuurslid M. Freling weten.