Geen besluit over opvolging; Navo krimpt vredesmacht Bosnië niet in

MAASTRICHT, 2 OKT. De internationale troepenmacht in Bosnië, SFOR, blijft voorlopig op de huidige sterkte van 36.000 man. Wat er gebeurt na juni 1998, als het mandaat van SFOR afloopt, wordt nu nog niet besloten. Vooral de Verenigde Staten willen het debat over het 'post-SFOR'-tijdperk uitstellen.

Dat bleek tijdens een ontmoeting van de NAVO-ministers van Defensie, gisteren en vandaag in Maastricht. De Amerikaanse minister Cohen riep zijn collega's op niet nu al een publiek debat te voeren over een mogelijke opvolger voor SFOR, in de wandelgangen al DFOR (afschrikkingsmacht) genoemd. Cohen moet rekening houden met het Amerikaanse Congres dat vreest voor een uitzichtloze inmenging van de VS in Bosnië. De veiligheidsadviseur van president Clinton gaf vorige week al aan dat niet is uitgesloten dat de VS ook na juni volgend jaar troepen levert. Cohen zei gisteren dat SFOR in zijn huidige vorm midden 1998 zal verdwijnen.

Andere ministers herhaalden dat de Europeanen Bosnië verlaten als de Amerikaanse troepen dat doen. “Het is uitgesloten dat de Europeanen alleen in Bosnië blijven”, aldus de Duitse minister Rühe. “We gingen er samen heen, we zullen er samen weg gaan.” De Britse minister Robertson noemde het “onwaarschijnlijk dat de internationale gemeenschap Bosnië in juni 1998 verlaat”. De Franse minister Richard noemde het te vroeg om in te gaan op een mogelijke opvolger voor SFOR. “We zijn pas halverwege het mandaat”, aldus Richard. “De komende maanden moeten worden gebruikt om de situatie verder te verbeteren.”

Volgens de oorspronkelijke opzet zou het aantal SFOR-troepen moeten worden teruggebracht. Maar de uitvoering van het vredesakkoord voor Bosnië duurt langer dan verwacht, zo wordt bij de NAVO toegegeven. Voor de nabije toekomst kregen de ministers drie opties voorgelegd:

de troepenmacht behoudt de huidige sterkte van 36.000 man tot ver in het voorjaar van 1998;

SFOR wordt teruggebracht tot 32.000 man;

SFOR wordt gereduceerd tot 22.000 man per 1 januari volgend jaar, om in maart verder te worden afgeslankt. Volgens minister Voorhoeve was er geen steun voor de derde optie. Een besluit om over te gaan tot optie twee zou pas worden genomen na de parlementsverkiezingen in de Servische republiek in Bosnië, eind november.

De NAVO-ministers ontmoetten gisteren hun Russische collega Sergejev, die beloofde in oktober of november een militaire verbindingsofficier naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te sturen. Vandaag praten de NAVO-ministers in Maastricht met hun collega's uit Polen, Tsjechië en Hongarije - de drie landen die in 1999 zullen toetreden.

Een belangrijk onderwerp van gesprek betreft de militaire bijdrage van deze drie landen aan het bondgenootschap.