Frankrijk nog niet terug in militaire structuur NAVO

MAASTRICHT, 2 OKT. Frankrijk keert voorlopig niet terug in de militaire structuur van de NAVO. Dat heeft de Franse minister Richard (Defensie) gisteren gezegd tijdens een NAVO-bijeenkomst in Maastricht.

Eind 1995 had Parijs aangekondigd voor het eerst sinds 1966 weer deel uit te willen maken van de militaire structuur. Frankrijk stelde als voorwaarde dat de commandostructuur voldoende Europees werd. Met name het zuidelijk commando in Napels zou in Europese handen moeten komen. Maar de Verenigde Staten willen dat bevel niet overdragen omdat de zesde vloot, uitgerust met strategische kernwapens, er onder valt. “We verwachten niet vóór eind december de positie te kunnen veranderen die we al dertig jaar innemen”, aldus Richard. Hij kondigde wel aan te willen meewerken met militaire plannen, zoals de herziening van het strategisch concept van de NAVO en het versterken van de relatie tussen het bondgenootschap en de West-Europese Unie. “Frankrijk is niet bereid te integreren, maar het keert niet terug naar zijn geïsoleerde positie”, aldus een NAVO-functionaris.

De overige lidstaten zeiden de Franse beslissing te betreuren. “We hopen dat de Franse regering op den duur besluit terug te keren”, aldus de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Hunter. Hij kondigde aan dat de herstructurering van de commandostructuur, ondanks het Franse besluit, doorgaat. “We hebben het dertig jaar zonder Frankrijk gedaan.” De Britse minister Robertson zei dat Frankrijk een sleutelpositie inneemt. “We hadden gehoopt dat Frankrijk zou meedoen.”

De Belgische minister Poncelet koos openlijk de Franse kant en haalde uit naar lidstaten die Parijs onnodig onder druk zouden hebben gezet concessies te doen. Hij riep op tot bemiddeling tussen Washington en Parijs. Richard zei dat dit voorstel in de lijn ligt van de Franse houding. Hij sloot niet uit dat Frankrijk later wel toetreedt tot de militaire structuur, waar zijn land onder president De Gaulle uitstapte. “Er zijn in dit bondgenootschap meer dingen gebeurd die onmogelijk leken”, aldus Richard, die doelde op het bezoek gisteren van de Russische minister van Defensie aan de NAVO-bijeenkomst.

    • Birgit Donker