Dubbelfunctie Wintzen bij loterij

DEN HAAG, 2 OKT. De succesvolle ondernemer E.J. Wintzen (oprichter van BSO) blijkt zijn lidmaatschap van het college van toezicht op de kansspelen te combineren met een commissariaat bij Doen Participaties. Doen Participaties is direct gelieerd aan een van de loterijen (Postcodeloterij) waar het college onafhankelijk toezicht op dient uit te oefenen. Doen Participaties blijkt geld te steken in bedrijven waar Wintzen, commissaris bij datzelfde Doen Participaties, aandeelhouder van is.

Een en ander wordt bevestigd door Wintzen en andere direct betrokkenen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie is het departement op de hoogte van de dubbelfuncties van Wintzen. “Het heeft de aandacht van de staatssecretaris. Ze heeft er met het college van toezicht over gesproken.”

Concurrenten van de Postcodeloterij zijn onaangenaam verrast door de dubbelfuncties. H. van der Berg, voorzitter van de Lotto: “Het lijkt me een heel ongewenste situatie. Het controle-orgaan, het college van toezicht, mag geen enkele verbinding hebben met de organen die het controleert.” H. Regeling, vice-voorzitter van de Sufa, organisator van de Bank- en Giroloterij, over het feit dat Wintzen participeert in bedrijven waar ook Doen Participaties in deelneemt: “Ook al doet hij het uit ideële overwegingen. Het kan gewoon niet want vroeg of laat ontstaan er problemen in de sfeer van belangenconflicten. Dit leidt hoe dan ook tot brokken.”

Wintzen zèlf ziet geen belangenverstrengeling. Hij heeft, zegt hij, met het college besproken dat hij commissaris is van Doen Participaties en dat de participatiemaatschappij investeert in ondernemingen waar hijzelf ook financieel in deelneemt. “En het college heeft unaniem besloten dat het geen belangenconflict is.”

Doen Participaties investeert een deel van de opbrengst van de Postcodeloterij in vernieuwende milieuvriendelijke ondernemingen. Wintzen zet zich privé al jaren in voor dit type bedrijven. Wintzen over zijn dubbelfuncties binnen de loterij-wereld: “Mijn belang is, met al die petten die ik op heb, dat die bedrijven succesvol zijn, dat het hen lukt vernieuwing te brengen in de maatschappij.”

Het college van toezicht op de kansspelen werd vorig jaar door het ministerie van Justitie in het leven geroepen. Het ziet er op toe dat de erkende Nederlandse kansspelen, zoals de Postcodeloterij, zich aan de wet op de kansspelen houden. De Postcodeloterij, waar Doen Participaties direct aan gelieerd is, kwam vijf jaar geleden in opspraak, ondermeer omdat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling tussen de loterij en organisaties waarin de loterij een deel van de opbrengst steekt.