Commissie: beperk rol hoekman

ROTTERDAM, 2 OKT. De commissie Aandelenhandel van de Amsterdamse effectenbeurs stelt voor de rol van de hoekman aan banden te leggen. Dit zou de omzet van aandelen op de beurs vergroten. Dat is de belangrijkste advies dat de commissie vanochtend aan beursbedrijf Amsterdam Exchanges heeft gegeven over de aanpassing van het handelssysteem Trading System Amsterdam (TSA).

De hoekman is van oorsprong bemiddelaar tussen vraag en aanbod van aandelen op de beurs. Door zelf prijsvoorstellen voor aandelentransacties te doen verstoort de hoekman, volgens de commissie, de directe prijsvorming tussen kopers en verkopers van aandelen omdat hij als concurrent optreedt van commissiehuizen. De commissie Aandelenhandel, waarin diverse beurspartijen zijn vertegenwoordigd, wil dat de hoekman afziet van actieve beinvloeding van de prijs en zich beperkt tot onafhankelijke bemiddeling. Daardoor zal het aantal koop- en verkooporders op de beurs toenemen. Amsterdam zou daardoor bovendien een betere concurrentiepositie krijgen ten opzichte van andere Europese beurzen.

Het rapport van de commissie Aandelenhandel is een onderdeel van de evaluatie van het handelssysteem TSA dat drie jaar geleden in gebruik werd genomen. De directie van Amsterdam Exchanges gebruikt het advies van de commissie om een definitief oordeel te vellen over de werking van het handelssysteem en om eventuele veranderingen door te voeren.

Andere aanbevelingen die de commissie Aandelenhandel doet is de afschaffing van de systemen AIDA en ASSET. Hierdoor zouden vraag en aanbod van effecten alleen nog maar in het zogeheten limietenboek bij elkaar komen. AIDA, waarmee grote transacties worden verhandeld, zou bij doorvoering van enkele voorgestelde technische veranderingen haar bestaansrecht verliezen. ASSET, dat buitenlandse beurzen inzicht geeft in de verhandelbaarheid van aandelen op de Amsterdamse beurs, werkt niet optimaal. Deze taken zouden goed kunnen worden overgenomen door het limietenboek.

De commissie heeft voor het opstellen van haar advies 35 interviews afgenomen van onder meer, institutionele beleggers, de Vereniging van Effectenbezitters, commissionairs, hoeklieden en de marketmakers van de optiebeurs.