Wijers: KNVB mag rechten niet verkopen

ROTTERDAM, 1 OKT. De KNVB mag vanaf volgend jaar geen televisierechten van voetbalwedstrijden namens voetbalclubs meer verkopen. Dat zegt minister Wijers (Economische Zaken) die de lopende contracten met de NOS (voor de eredivisie) en SBS6 (voor de eerste divisie) voorlopig door de vingers ziet.

In een adviesaanvraag aan de Commissie Economische Mededinging concludeert Wijers dat de regeling op basis waarvan de KNVB namens de clubs onderhandelt met kopers van tv-rechten in strijd is met het verbod op kartelvorming. Volgens de minister is er geen reden om daarop een ontheffing te verlenen. Wel wil hij tot 1 juli 1998 een uitzondering maken om grote onduidelijkheden te voorkomen voor de contracten met de NOS en SBS6 en de partijen tijd te geven zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Na het advies van de commissie neemt Wijers een definitief besluit over de voetbalrechten.

Wijers is het niet eens met de stelling van de voetbalbond dat de collectieve verkoop tot verbetering van de productie en distributie heeft geleid. “Evenmin komen de voordelen van de Regeling, voor zover aanwezig ten goede aan de consument”, zo schrijft de minister. Het heeft niet geleid tot “een competitieoverzicht in een programma”. De centrale verkoop “voorkomt reële prijsvorming en lijdt tot verstarring van de markt. De nadelige effecten tengevolge van het ontbreken van concurrentie aan de aanbodzijde zullen uiteindelijk worden afgewenteld op de consument”. De minister wijst er op dat “collectieve verkoop leidt tot ongemotiveerd hoge prijzen (een niet realistisch prijspeil) en minder keuzemogelijkheden voor de afnemers”.

De KNVB is het niet met de minister eens. Volgens een woordvoerder is de prijs van voetbalrechten niet onrealistisch opgedreven, maar “meer marktconform” geworden. De woordvoerder wijst er op dat de KNVB helemaal geen ontheffing nodig heeft en de aanvraag “onder protest” heeft gedaan.