Sterrenslag

Alleen al vanuit de media krijgt men onweerstaanbaar de indruk dat dit het tijdperk is van romantiek en erotiek. Wat zien de mensen er in de 'glossies' toch prachtig uit. Mooi en uitdagend gekleed en uitstekend bewerktuigd voor hun voornaamste levensdoel, het beleven van 'de' liefde.

Het gaat daarbij altijd om jonge mensen. Romantiek en erotiek, zo wordt verondersteld, is niks voor ouderen. Die hebben dat gehad, lang geleden in hun jeugd. Wanneer bij ouderen aan romantiek wordt gedacht, is dat hooguit 'romantisch tafelen'. Een goed glas wijn bij kaarslicht en een knapperend haardvuur en dan nostalgisch praten over vroeger.

Misschien een mooie prent voor een eigentijdse Jetzes, maar dat beeld klopt niet met de werkelijkheid.

Met het ingaan van de middelbare leeftijd is niet tevens het gevoelsleven vervlakt of zelfs afgestorven. Tot op hoge leeftijd kunnen romantische gevoelens ons blijven beheersen. Schreef Huizinga op hoge leeftijd niet prachtige brieven aan zijn jonge geliefde en componeerde niet Richard Strauss zijn gevoeligste liederen toen hij tachtig jaar oud was?

Ouderen hebben trouwens meer tijd voor romantiek. Zij hoeven niet meer bijna al hun tijd te verdoen aan het maken van carrière. Zij kunnen zich praktisch volledig concentreren op de genoegens van de zinnen. Zo behoort de relatiebemiddelingsmarkt voor vijftig- en zestigjarigen tot de levendigste. Van het feit dat men in die leeftijdscategorie hierbij geen middel schuwt, kwam mij onlangs een fraai voorbeeld ter ore.

Hij is rond de zestig met een goede baan bij een belangrijke bankinstelling in Amsterdam. Zijn echtgenote, wat jaren jonger, aanvaardde een tiental jaren geleden een functie bij een groot chemieconcern in het zuiden des lands. Omdat dagelijks heen en weer reizen te veel was, huurde zij een flat in Maastricht. In het weekend kwamen zij samen in de hoofdstad en werd het huwelijk, zo leek het, tot ieders tevredenheid genoten.

Maar wat blijkt nu na al die jaren: mevrouw versleet per jaar ongeveer één vriendje als bijman, en, het laatste vriendje, niet ver meer van de VUT verwijderd, wil die rol niet accepteren. Er dreigt zich mede daardoor een echte buitenechtelijke liefdesrelatie te ontwikkelen en Leiden is in last. Het dilemma waarmee de echtelieden op jeugdige leeftijd voor het laatst geconfronteerd werden, presenteert zich onverwachts weer: wel met hem in zee, of niet, wel uit elkaar of niet.

De minnaar is bang dat de zaken niet lopen zoals hij wenst, dat zijn vriendin uiteindelijk voor de vertrouwde zekerheid zal kiezen. Hij is niet iemand om machteloos aan de kant te blijven staan en hij besluit in te grijpen in het beslissingsproces van de echtgenoten.

Voor zijn hobby schrijft de minnaar horoscopen voor een 'mode/lifestyleblad'. En de bezorgde echtgenoot heeft het bange gevoel dat hij daarmee gemanipuleerd wordt. Een onbekende heeft hem een abonnement op dat blad bezorgd. Nietsvermoedend sloeg hij het blad open en als iedere rechtgeaarde man leest hij eerst de horoscoop. Daar ziet hij onder zijn sterrenteken dat zijn liefdesrelatie haar langste tijd heeft gehad. Dat het de tijd is om los te laten en zich niet vast te klampen aan het oude vertrouwde. Dat afscheid nemen misschien niet gemakkelijk is, maar dat er ongetwijfeld een stralende toekomst met een ander op hem ligt te wachten.

Onder het teken van zijn echtgenote leest hij vervolgens, dat zij op het punt staat een persoonlijke doorbraak te verwerkelijken. Dat wanneer zij echt niet warm loopt voor haar huwelijk, ze er beter mee kan stoppen. Ze moet gewoon een overzichtelijk plan maken, dan raakt ze niet ontmoedigd. En ze moet er vooral geen acht op slaan dat mensen vinden dat ze egoïstisch bezig is. De echtgenoot vindt het natuurlijk flauwe kul, maar wordt er niettemin knap onzeker van.

Ik heb op jeugdige leeftijd eens een rivaal in een strip zo hardvochtig en langdurig voor schut gezet, dat hij de krant in kwestie met juridische stappen dreigde wanneer ze de publicatie van dat verhaal niet zouden stoppen. Maar dat dit soort manipulerende communicatie via de media ook rond de zestig nog voorkomt, geeft aan dat creativiteit in de liefde tot in lengte van jaren op romantische wijze kan voortbestaan.