S.J.C van Eijndhoven

Voormalig topambtenaar van Onderwijs S.J.C van Eijndhoven is maandag op zestigjarige leeftijd in Amsterdam overleden. Afgelopen zomer werd leukemie bij hem geconstateerd. Van Eijndhoven begon als docent en werd in 1976 onder toenmalig minister Van Kemenade (PvdA) naar het ministerie van Onderwijs gehaald.

Daar werd hij in 1983 benoemd tot directeur-generaal basisonderwijs. Later kreeg hij daar ook het voortgezet onderwijs bij. Van Eijndhoven gold op het departement als een uitgesproken PvdA-ambtenaar die ook goed overweg kon met minister Deetman (CDA). Onder zijn leiding gingen de vroegere lagere school en kleuterschool op in de basisschool. Nadat hij het ministerie in 1992 had verlaten bleef hij in tal van adviesfuncties actief betrokken bij het onderwijsbeleid en de PvdA. Hij schuwde daarbij de kritiek niet. Zo kritiseerde hij in 1994 de zogeheten kerndoelen waarin staat wat twaalfjarigen moeten kennen: ze waren omslachtig en onbegrijpelijk geformuleerd. En in 1995 verweet hij zijn partijgenoten minister Ritzen en staatssecretaris Netelenbos en ook zijn eigen PvdA gebrek aan samenhangende visie. “De begrijpelijke behoefte om snel te doen en daarna pas te doordenken is daarvan de belangrijkste oorzaak.” Zijn grootste onderwijssucces bereikte hij naar eigen zeggen pas vorig najaar toen hij een pleidooi hield voor kleinere groepen in de laagste klassen van de basisschool. Dat voorstel vond breed gehoor bij de Tweede Kamer en uiteindelijk ook bij staatssecretaris Netelenbos. Het leidde dit jaar tot de eerste stap in de klassenverkleining op de basisschool.