Regering en rebellen Angola overwegen deling diamantwinst

CUANGO, 1 OKT. In Angola heeft de voormalige rebellenbeweging UNITA gisteren Cuango, een stad in het diamantrijke noordoosten, overgedragen aan de regering. Volgens diplomaten in de hoofdstad Luanda is de overdracht de voorbode van een nog te sluiten overeenkomst voor de verdeling van de Angolese diamantinkomsten tussen UNITA en de centrale regering.

De stad Cuango ligt in het door UNITA gecontroleerde dal van de rivier de Cuango, het rijkste diamantgebied van Angola. Analisten van de diamant-branche schatten de waarde van de Angolese productie op 1 miljard dollar per jaar. Het merendeel van het wingebied is nog steeds in handen van UNITA.

Een functionaris die nauw betrokken is bij het moeizame vredesproces in Angola zei gisteren: “Dit is de eerste fase van een zeer gecompliceerd vergelijk tussen de Angolese regering en UNITA, waarvan de uitvoering drie maanden in beslag zal nemen. In die periode zal UNITA een groot deel van door haar gecontroleerd gebied overdragen aan de centrale autoriteiten en zal de regering op haar beurt UNITA's greep op een deel van de diamantgebieden legitimeren.”

Tijdens de overdrachtsceremonie in Cuango zei de Angolese minister van Binnenlands Bestuur, Faustino Muteka, dat “Endiama (het staatsbedrijf voor de diamantwinning) en zijn partners zich dienen voor te bereiden op hervatting van hun werkzaamheden in dit gebied”. Endiama werkt nauw samen met diamantfirma's uit de Verenigde Staten, Brazilië en Australië. Diplomaten en VN-functionarissen in Angola zeggen al lang dat een formele partnerrelatie tussen UNITA en de belangrijkste concessiehouders in de Angolese diamantsector een noodzakelijke voorwaarde is voor beëindiging van de vijandelijkheden in het land.

UNITA en MPLA, de partij die Angola sinds de onafhankelijkheid regeert, vochten 19 jaar een bloedige burgeroorlog uit, en sloten in 1994 een vredesakkoord. De Verenigde Naties, die toezicht houden op het vredesproces, verweten UNITA vorige maand in gebreke te blijven op hoofdpunten van het akkoord, zoals de overdracht van door haar gecontroleerd gebied en de ontwapening en demobilisering van haar legermacht. Aangekondigde sancties tegen UNITA zijn eerder deze week door de Veiligheidsraad met een maand uitgesteld. (Reuter)