OM Leeuwarden treedt op tegen varkensfokkers

LEEUWARDEN, 1 OKT. Het openbaar ministerie in Leeuwarden gaat ongeveer 25 illegale varkensmesterijen aanpakken in Friesland. Omdat veel varkensfokkers in het noorden hun biggen niet meer kwijt kunnen bij reguliere afnemers in verband met de varkenspest, zijn dieren veelvuldig gestald in koeienstallen en wagenschuren.

Volgens de Leeuwarder officier van justitie mr. H. Dijkstra gaat het om enkele duizenden varkens die in schuren en stallen zijn ondergebracht, die daar niet voor zijn ingericht. De bewuste veehouders beschikken niet over de vereiste milieuvergunning, die overigens ook niet zal worden verleend. Het houden van mestvarkens is aan strenge milieuvoorschriften gebonden, die nu volgens het openbaar ministerie met voeten worden getreden. In een aantal gevallen staan de varkens in koeienstallen van rundveehouders. “Varkens worden ook in schuren gestald waar normaal tractoren en landbouwvoertuigen staan. Er wordt gewoon een hek voorgetimmerd. Een kwalijke zaak”, aldus Dijkstra.

Volgens de milieuofficier bestaat het gevaar dat de varkenspest zich ook in Friesland verspreidt. “Het is een ongecontroleerde situatie, waardoor we met z'n allen een bepaald risico lopen.” De politie zal de komende dagen proces verbaal opmaken tegen de illegale varkensmesters.

De Fries-Flevolandse Land- en Tuinbouw Organisatie (FLTO) vindt de reactie van het OM “overtrokken”. Beleidssecretaris varkenshouderij D. Hylkema stelt dat er sprake is van een noodsituatie. “Er is een overschot aan biggen, die wegens de pest niet geëxporteerd kunnen worden. De beesten worden tijdelijk vier maanden gehuisvest en afgemest op bedrijven van rundveehouders. Het is een vorm van improviseren, die verantwoord is. De hygiëne wordt in acht genomen.”

De meeste veehouders hebben volgens Hylkema wel degelijk een milieuvergunning. “Het is op zich goed dat het arrondissementsparket de wet wil handhaven, maar ze kunnen beter controleren in het zuiden van het land. Daar zijn veel varkenshouders die geen geldige milieuvergunningen hebben.”