Noodwet om groei Schiphol; Jorritsma wil snellere aanleg vijfde startbaan

DEN HAAG, 1 OKT.Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wil met een speciale wet een snellere aanleg van de vijfde start- en landingsbaan op Schiphol bewerkstelligen. Schiphol, dat aanloopt tegen zijn wettelijke milieugrenzen, zou dan eerder ruimte krijgen voor verdere groei.

Aanstaande vrijdag bespreekt het kabinet het wetsvoorstel, waarmee Jorritsma ten minste een half jaar tijdwinst hoopt te boeken. De vijfde baan zou in dat geval in 2002 klaar kunnen zijn. Jorritsma wil procedures en bezwaarmogelijkheden beperken en versnellen. Enkele jaren geleden bekortte het kabinet op een vergelijkbare manier de inspraak. Dit gebeurde met een 'noodwetje' om de rivierdijken versneld te versterken.

In het wetsvoorstel, dat dit voorjaar van kracht zou moeten worden, worden rechters gebonden aan wettelijke termijnen waarbinnen zij uitspraak moeten doen in juridische procedures tegen de aanleg van de vijfde Schipholbaan. Bovendien worden burgers en organisaties geconfronteerd met maatregelen die moeten voorkomen dat de aanleg van de vijfde baan wordt vertraagd.

Zo wil Jorritsma voorkomen dat bezwaarmakers in een spoedprocedure bij de Raad van State een voorlopige voorziening kunnen vragen. In zo'n voorlopige voorziening wordt bepaald dat de werkzaamheden hangende de procedure worden stilgelegd. Verder denkt Jorritsma tijdwinst te kunnen boeken door 'stapeling' van bezwaarprocedures. Nu is nog beroep mogelijk tegen elke afzonderlijke bestuurlijke stap.

Tot slot wil Jorritsma het lokale bestuur dwingen tot spoed. Net als de rechters worden gemeenten en provincies geconfronteerd met wettelijke termijnen. Slagen zij er niet in binnen de vastgestelde tijd tot besluiten te komen, dan zal de minister die voor hen nemen. Tenslotte wil Jorritsma dat de minister van Verkeer en Waterstaat de coördinatie van besluitvorming en uitvoering in handen krijgt. Nu wordt die gedeeld met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Fractievoorzitter Rosenmöller (GroenLinks) zei vanmorgen dat vooral de overheid zélf verantwoordelijk is voor de vertraging van de vijfde baan. “Als ze hadden gewild, hadden ze die zes maanden tijdwinst al lang kunnen boeken. Verkeer en Waterstaat doet er negen maanden over om een verweer tegen beroepsprocedures bij de Raad van State te formuleren. Ik voel er tegen die achtergrond niets voor om even de basisregels van de democratie opzij te zetten.”

Vaan Gijzel (PvdA) vroeg zich af of een 'lex specialis' wel leidt tot versnelde aanleg. Enkele maanden geleden waarschuwde Jorritsma zelf tegen extra vertraging, doordat een 'lex specialis' bij de rechter niet houdbaar zou blijken.