Leraar moet een gezicht krijgen

ROTTERDAM, 1 OKT. Minister Ritzen (Onderwijs) wil academici na een stoomcursus van drie maanden voor de klas zetten. Hij wil zo het verwachte lerarentekort oplossen. Staatssecretaris Netelenbos reageerde gisteren boos. Een periode van drie maanden is veel te kort, vindt zij, “ramsjpolitiek” is hier niet op zijn plaats.

Iedereen roept iets over wat leraren moeten - behalve de leraren zelf, zegt oud-leraar G. Verbeek. “Er is geen gebrek aan opvattingen over de school van de kinderen of de kleinkinderen, maar niemand vraagt wat de 350.000 leerkrachten zelf vinden van hun taken, te grote klassen, computers of zelfstandig leren”, aldus Verbeek. Het was aanleiding voor de 'Stuurgroep Beroepskwaliteit Onderwijs', waarvan Verbeek secretaris is, om gisteren te pleiten voor een beroepsorganisatie. Zo'n organisatie moet De Leraar - van basisschool tot hogeschool - voor het jaar 2000 een gezicht geven.

De beroepsorganisatie moet vergelijkbaar zijn met die van artsen, zegt Verbeek. Ze zal de standpunten van leraren over de inhoud van het onderwijs verwoorden, zonder bij alles prompt op arbeidsvoorwaarden te wijzen, zoals de onderwijsbonden doen. Ze zal ook een beroepsstandaard opstellen en bewaken. Een landelijk register van 'goede leraren' moet aangeven welke leraren voldoen aan deze beroepsstandaard. Het register zal als gids fungeren voor aanstellingen en bij functioneringsgesprekken. Zulke gesprekken zijn nog taboe in het onderwijs. De leraar was koning in de klas. Maar een leidraad voor schooldirecties is nodig, zeker nu de vraag naar leraren door de klassenverkleining enorm wordt, aldus Verbeek.

Om een plaats in het register te verwerven, moet de leraar zijn vak bijhouden, zowel inhoudelijk als didactisch. Een raad van toezicht, bestaande uit leraren, zal controleren of hij dat ook doet. “Natuurlijk kunnen we niet de bijscholing van elke leraar bijhouden, maar bepaalde getuigschriften zullen voorwaarde zijn voor een plaats in het register.”

Moet de voorgenomen beroepsstandaard leraren het imago van professionals geven? Verbeek: “Het slechte imago van leraren hebben ze gedeeltelijk aan zichzelf te danken. Ze hebben jarenlang over hun inkomen gezeurd en er zijn leraren die zich amper inspannen. Maar het vak verdient meer respect en goede leraren trek je alleen door het aanzien te verhogen.”