Homopartner ook welkom bij officiële gelegenheden

DEN HAAG, 1 OKT. Homoseksuele en ongehuwde ambassadeurs mogen voortaan hun levenspartner meenemen naar officiële gelegenheden zoals diners of feestjes bij de koningin. Niet het feit of iemand getrouwd is, is van doorslaggevend belang maar de 'bestendigheid van de relatie'.

Dat meldde premier Kok gisteren tijdens de behandeling van de begroting van Algemene Zaken in antwoord op een vraag van het Kamerlid T. Oedayraj Singh Varma (GroenLinks). Zij had de zaak aangekaart, omdat in mei een ambassadeur zijn partner niet mee mocht nemen naar een ambassadeursfeestje van de koningin.

Oedayraj Singh Varma verweet het Koninklijk Huis daarop te ver af te staan van de maatschappij, “waar homofilie immers al volledig geaccepteerd is”.

Kok ontkrachtte dit misverstand door te stellen dat de partner van de ambassadeur per ongeluk niet op de lijst stond, maar hij erkende wel het probleem.

Kok zei dat alleen bij officiële staatsbezoeken nog “aanvullende eisen gesteld zouden kunnen worden, maar dat in principe wordt gekeken of er sprake is van een bestendige relatie en niet naar de aard van de relatie”. Ook bij andere staatsaangelegenheden is iedere partner tegenwoordig welkom, mits er sprake is van een vaste relatie.

Evenals Oedayraj Singh Varma meende het Kamerlid P. Rehwinkel (PvdA) dat dit een goede beslissing was. Rehwinkel: “Ik denk dat het heel goed is dat deze categorie in het vervolg niet meer voorkomt. Ik waardeer dat.”

Directeur L. Spoelman van het COC reageert terughoudend op het nieuws. “Nu het huwelijk niet meer het enige criterium is, komt er wat meer vrijheid voor homofielen, dus wat dat betreft is het een vooruitgang. Maar wij hadden liever gezien dat het huwelijk ook voor homo's wordt opengesteld in plaats van deze gekunstelde constructie.” Het is aan de minister-president om te bepalen of een relatie al dan niet bestendig is. Daarvoor zijn, voor zover bekend, nog geen vaste criteria opgesteld.