Everardus (Evert) Diemer

In zijn woonplaats Rotterdam is gisteren de journalist Everardus (Evert) Diemer overleden. Dr. Diemer die 86 jaar werd, was van 1946 tot 1971 hoofdredacteur van de protestants-christelijke kwartetbladen (De Rotterdammer, de Nieuwe Haagse Courant, de Nieuwe Leidse Courant en het Dordts Dagblad) totdat deze in 1971 fuseerden met het dagblad Trouw.

Evert Diemer was op 14 augustus 1911 geboren als zoon van Hendrik Diemer, de directeur van het in 1904 opgerichte christelijke dagblad De Rotterdammer. Na zijn schooltijd ging de jonge Diemer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam rechten studeren. In 1937 schreef hij een proefschrift over 'De vrijheid van drukpers'. Kort daarop ging Diemer net als diverse familieleden, het journalistieke metier in. De Kwartetbladen waaraan hij verbonden was, mochten in 1941 op Duits bevel niet meer verschijnen. Diemer heeft vervolgens tot aan het eind van de oorlog als jurist gewerkt. Ook maakte hij zich verdienstelijk bij het doen onderduiken van joodse Nederlanders. Na de oorlog werd hij daarvoor door Israel geprezen met de Yad Vashem-onderscheiding. Toen de kwartetbladen in 1971 verdwenen en hij terugtrad als hoofdredacteur, werd Diemer lector en later hoogleraar in de perswetenschappen, respectievelijk communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit. De overledene, die een vrouw, drie dochters, een zoon en een 'onderduikdochter' nalaat, was geen scherpslijper maar stond bekend als een buigzaam persoon en bij conflicten als een goed onderhandelaar.