CDA-lijst

TROUW

[...] Vergeleken met de figuren die nog maar vier jaar geleden het gezicht van de christen-democratie bepaalden, is de vernieuwing rigoureus. [...] De vernieuwing is voor een deel pure noodzaak. [...] De Kamerleden waren zich onder het bewind van drie kabinetten-Lubbers als technocraten en ja-knikkers gaan gedragen, veel meer dan als volksvertegenwoordigers. [...] Op de lijst staan heel wat nieuwelingen die, gezien hun staat van dienst in het maatschappelijk leven, vertrouwen inboezemen, ook wat het herstel van het sociale gezicht van de partij aangaat.

De gaande generatie moet hun royaal en loyaal de kans geven en zich niet krampachtig aan de Kamerzetels vastklampen.