Afrikaanse Raad van Kerken heeft kritiek op Inlia

NAIROBI, 1 OKT. - De opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in tenten van de interkerkelijke organisatie Inlia in het Drentse Dwingeloo wordt bekritiseerd door de Afrikaanse Raad van Kerken in Nairobi.

Algemeen secretaris J. Chipenda noemt de behandeling van deze asielzoekers in het tentenkamp “inhumaan, onchristelijk en buiten het bereik van moderne beschaving”. De Nederlandse ambassade in Nairobi stelt het te “betreuren” dat de Afrikaanse Raad van Kerken zich baseert op “incorrecte” informatie over het Nederlandse asielbeleid, en nodigt de Raad uit voor een gesprek. De Nederlandse Raad van Kerken had vanmorgen “geen behoefte te reageren”.