Zandwijk bijna zeker naar RO Theater

ROTTERDAM, 30 SEPT. Als het bestuur van het RO Theater de plannen van beoogd artistiek leider Guy Cassiers goedkeurt, zal Alize Zandwijk, nu nog verbonden aan de Haagse theatergroep Stella, aangetrokken worden als vaste regisseur van het gezelschap. De onderhandelingen met Zandwijk zijn volgens zakelijk leider Martin Berendse in een vergevorderd stadium.

Zandwijk zal deel gaan uitmaken van een artistiek team maar, conform de expliciete wens van het bestuur, zal Cassiers de enige artistiek leider worden.

Naar verwachting zal het bestuur zich eind oktober uitspreken over het beleidsplan, dat Cassiers gemaakt heeft naar aanleiding van de 'formatie-opdracht' die hij enkele maanden geleden kreeg. Hij is de boogde opvolger van de artistieke leiders Peter de Baan en Koos Terpstra die wegens onoplosbare conflicten over de koers van het RO Theater begin dit jaar werden ontslagen.

Zandwijk maakte vorig seizoen enthousiast onthaalde produkties als Vrijdag van Hugo Claus en Othello van Shakespeare.

Geruchten als zou het grootste deel van het veertienkoppige tableau de la troupe van het RO Theater volgens Cassiers' plannen ontslagen worden, spreekt Berendse tegen. Wel zullen er, zoals gebruikelijk bij het aantreden van een nieuwe artistieke leider, veranderingen aangebracht worden.