Website

De pas geopende site van de Nederlandse Orde van Advocaten maakt elektronische uitwisseling mogelijk van juridische berichten van advocaten met elkaar en met cliënten en rechtbanken. De site bevat veel juridische informatie over onderwerpen die regelmatig vragen oproepen. Zo zal iemand die zich zorgen maakt over zijn rechten als werknemer in de rubriek Publicaties informatie aantreffen over arbeids- en ontslagrecht. (www.advocatenorde.nl)