Vliegtuiglawaai

In zijn schets van de achtergrond van de geluidcontouren bij Schiphol (17 september) constateert Dick van Eijk dat, “in tegenstelling tot wat men zou denken, er aan handhaving van geluidsnormen, geen enkele meting te pas komt”. Voor zijn verrassende constatering zoekt Van Eijk echter geen verklaring. Een gemiste kans want zo vanzelfsprekend is deze systematiek niet.

Natuurlijk is het handig en voor een deel noodzakelijk om contouren te berekenen. De vraag is echter waarom de meetresultaten niet als toetsing van de berekeningen dienen. Sinds een jaar of twee is het huidige meetnet rond Schiphol in gebruik. De resultaten over die periode stellen ons nu voor het eerst in staat de berekeningsresultaten eens te toetsen aan de praktijk. Het is niet zo eenvoudig om het geluid van vliegtuigen te berekenen, zoals in het artikel ook wordt uitgelegd. Hoog tijd om te zien of al die berekeningen kloppen zou je denken.

Mijn verwachting is dat dit voorlopig niet gebeurt. Het levert ongetwijfeld nieuwe inzichten op en daarmee ook discussie. Die discussie schuiven we voor ons uit zo lang het nog kan, zoals ook de huidige overschrijdingsdiscussie zo lang mogelijk is uitgesteld. Zelfs nu wordt bij de overschrijding van de geluidcontouren suggestief aangegeven dat het om weiland en parkeerplaatsen gaat. Wellicht wordt, als variant op Beek, de zaak geheel opgelost door het aangeven van de 'randen van de contour'.

    • Ir. C.M. van Luijk