Sportkoepel stuurt brandbrief; NOC*NSF roept Geesink tot de orde

ROTTERDAM, 30 SEPT. In een brandbrief van vijftien velletjes heeft het bestuur van NOC*NSF Anton Geesink als afgevaardigde van het Internationaal Olympisch Comité te verstaan gegeven dat hij zich voortaan aan “de spelregels” moet houden.

Tot groot ongenoegen van de nationale sportkoepel heeft Geesink via zijn internationale contacten getracht de kandidatuur van voorzitter Wouter Huijbregtsen voor een plaats in het Europese Olympisch Comité (EOC) te blokkeren door zichzelf naar voren te schuiven. “Anton heeft zelfs een brief geschreven naar EOC-voorzitter Mario Pescante zonder dat NOC*NSF daarvan op de hoogte was”, zegt Huijbregtsen.

De lobby van Geesink voor deze “bepaald niet indrukwekkende functie” was vergeefs, omdat de voordracht slechts door het bestuur van NOC*NSF kan geschieden. Dat schoof voorzitter Huijbregtsen bijna unaniem naar voren. “Geesink onthield zich van stemming. Hij wilde de kwestie eerst nader bestuderen”, stelt Huijbregtsen. “Wij waren op zijn zachtst gezegd verbaasd dat bij Geesink belangstelling bestond voor een plaats in het EOC. Die club komt hooguit drie keer per jaar bijeen. Wij hechten waarde aan een positie in het EOC om onze invloed te verhogen. Nederland staat op bestuurlijk gebied niet op de landkaart.”

Geesink toonde zich vanochtend onthutst over de beschuldiging dat hij een lobby tegen de kandidatuur van Huijbregtsen heeft gevoerd. “Ik ben nooit in de markt geweest voor een functie in het EOC.” Huijbregtsen: “O nee? Waarom heeft Anton dan al die brieven geschreven? Wij vinden dat ook Geesink zich aan de spelregels moet houden. Daarom hebben wij hem namens NOC*NSF ook een brief geschreven en daar heeft hij positief op gereageerd.” Geesink zegt de aangetekende brief, die hij op 28 augustus heeft ontvangen, nog niet te hebben gelezen. “Ik had belangrijker zaken te doen.”

Met ingehouden woede constateert de oud-olympisch kampioen judo dat sprake is van opgelegd pandoer. “Ik begrijp niet waarom het bestuur van NOC*NSF mij telkens van allerlei dingen beschuldigt. Ik ben pas in een laat stadium geïnformeerd over de kandidatuur van Huijbregtsen voor een positie in het EOC. Daar heb ik verder niks op tegen, maar ik vind het wel vreemd dat ik daar niet in word gekend. Over de verkiezing van de heer Meijer in het NOC*NSF-bestuur is mij ook niets gevraagd. Daarom heb ik tegen gestemd.”

Geesink is als lid van het IOC vertegenwoordigd in het bestuur van NOC*NSF. Dat college is zijn eeuwige oppositie meer dan zat en heeft Geesink gedreigd dat zijn positie binnen NOC*NSF in geding is. Huijbregtsen: “Anton was nota bene aanwezig op de vergadering, waar de verkiezing van Meijer werd besproken. Hij heeft op het allerlaatste moment zijn mening herzien.”

Volgens NOC*NSF-bestuurslid J. Loorbach is sprake van onoverbrugbare tegenstellingen. “Geesink volgt een onafhankelijke koers. Hij presenteert zich meer als toezichthouder op NOC*NSF dan als medebestuurslid. Als jurist heb ik moeite met een constructie waarbij iemand zich aan de democratische controle kan ontrekken. De opstelling van Geesink is een belasting voor het functioneren van NOC*NSF. Maar met sommige kwalen valt prima te leven.”

Ook over het programma van IOC-voorzitter Samaranch, die vandaag Nederland bezoekt, bestond grote onenigheid tussen Geesink en NOC*NSF. Geesink mag goede sier maken door Samaranch rond te leiden in zijn IOC-kantoor in Utrecht. Daar ontvangt de Spanjaard een miniatuur van het standbeeld van Geesink. “Het NOC*NSF wil mijn feestdag zeker bederven”, zegt Geesink. “Ik vind het merkwaardig dat het bestuur mij een aangetekende brief stuurt over mijn functioneren binnen dat college. Als men niet naar mij luisteren, betreur ik dat. Maar ik lig er niet van wakker.”

    • Robèrt Misset