Onderzoek groei Schiphol bepleit

DEN HAAG, 30 SEPT.GroenLinks wil een onafhankelijk onderzoek naar de groeicijfers van Schiphol. Een dergelijk onderzoek moet duidelijk maken of de methode die nu wordt gebruikt voor prognoses over de groei van het luchtverkeer wel voldoet. De Rekenkamer zou het onderzoek moeten uitvoeren.

Fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks wil zijn voorstel deze week in een motie aan de Tweede Kamer voorleggen. Vorige week bleek dat bij diverse fracties twijfels bestaan over de groeicijfers die minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft gehanteerd voor Schiphol. De afgelopen maanden bleek dat het luchtverkeer op Schiphol zo snel is gegroeid dat de luchthaven nu al de geluidsnormen overschrijdt die twee jaar geleden door kabinet en Kamer werden vastgesteld.

Minister Jorritsma houdt vol dat de prognoses die twee jaar geleden werden gehanteerd reëel waren. In juli van dit jaar zei topman Smits van Schiphol dat in 1995 wel degelijk bij Verkeer en Waterstaat bekend was dat de prognoses te laag waren. Om vertraging te voorkomen werd de procedure, ondanks de te lage prognoses, toch doorgezet.

Om aan dit “welles-nietes-spel” een einde te maken wil Rosenmöller een onafhankelijk onderzoek. De Tweede Kamer kan daartoe een verzoek doen aan de Rekenkamer. De Rekenkamer zou in kaart moeten brengen of de gevolgde procedures bij het opstellen van de prognoses “adequaat en controleerbaar zijn”. “Dit is ook van groot belang in het kader van het debat over de toekomst van de luchtvaart infrastructuur”, aldus GroenLinks.