Jacht op patrijs en ander wild verdeelt Tweede Kamer

DEN HAAG, 30 SEPT. Als de Tweede Kamer akkoord gaat met de 'wildlijst' van minister Van Aartsen (Natuurbeheer) mag voortaan alleen nog vrij op haas, fazant, konijn, houtduif, patrijs en wilde eend gejaagd worden. Of dat gebeurt, is vooralsnog onduidelijk. De Tweede Kamer, zo bleek gisteren bij de bespreking van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet, is verdeeld over de lijst.

Sommige fracties willen de patrijs schrappen (RPF), anderen willen de jacht geheel aan banden leggen (SP, GroenLinks, PvdA), weer anderen willen de lijst houden zoals die is (VVD) of uitbreiden (CDA).

Minister Van Aartsen zei de beslissing over het voorstel aan de Tweede Kamer over te laten. De Kamer debatteert donderdag verder.

Niet alleen het aantal dieren op de wildlijst zorgde voor de nodige discussie, ook het zogenoemde 'nee tenzij'-principe bleef niet onbesproken. Van Aartsen hanteert deze maatregel, waarbij de jacht in principe verboden is, behalve in geval van economische schade, gevaar voor de veiligheid of gezondheidsrisico's. De minister ging daarom ook niet akkoord met het wijzigingsvoorstel van GroenLinks-woordvoerder M. Vos om de hele lijst te schrappen.

Als het voorstel van Stellingwerf (RPF) om de patrijs van de lijst te schrappen doorgaat, wordt de oorspronkelijke wildlijst van 29 ingekort tot vijf. De patrijs moet volgens de RPF'er van de lijst af omdat die ook al op de zogenoemde 'rode lijst' van beschermde dieren staat. Van Aartsen erkende dat een dier niet op allebei de lijsten tegelijk voor kan komen, maar sprak zich niet positief uit over het voorstel.

D66'er Van den Bos, zelf voorstander van een verkorte lijst, liet bij voorbaat al weten dat zijn fractie verdeeld zou stemmen over de lijst. Ook PvdA'er W. Swildens had het er moeilijk mee. Het verkiezingsprogramma van de fractie spreekt zich tegen een wildlijst uit en wil geen enkel dier meer “vogelvrij” verklaard zien. Swildens erkende echter ook het belang van de jacht voor het beheer van de wildstand.

Het CDA deed de overige fracties versteld staan door juist een uitbreiding van de wildlijst voor te stellen. Naast de zes eerder genoemde dieren wil de partij ook edelhert, wild zwijn, ree, moeflon en damhert op de lijst, stelde fractiespecialist Van Ardenne. SP'er Poppe vulde de lijst woedend aan met het CDA zelf. “Die zouden ze ook af moeten schieten, daar komen er ook te veel van”, verklaarde hij, daarmee zijn ongenoegen tonend over het CDA-voorstel.

Tijdens het overleg werd ook duidelijk dat een algeheel verbod op de import van exotische diersoorten niet mogelijk is. Nederland kan volgens Van Aartsen niet als enige land besluiten tot een dergelijk verbod, omdat dat in strijd zou zijn met de Europese wetgeving. Hij zegde wel toe er alles aan te zullen doen om in Europees verband tot strengere wetgeving te komen.