Geldgebrek voor afkickcentrum

WILLEMSTAD, 30 SEPT. Het afkickcentrum dat in april van dit jaar op Curaçao is geopend, kampt met tal van problemen. Die zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat de positie van minister Beatriz Doran (Volksgezondheid) ter discussie staat.

De moeilijkheden van het centrum hebben binnen het kabinet spanningen opgeroepen tussen de grootste twee regeringspartijen. Minister Doran vindt dat premier Miguel Pourier zich niet heeft gehouden aan de afspraak meer geld ter beschikking te stellen.

Het centrum is na veel kosten en problemen tot stand gekomen. In de verbouwing van een voormalig sanatorium ging vier miljoen gulden zitten. De buurt waarin het centrum kwam te staan, voerde lange tijd heftige actie tegen de komst ervan.

Het centrum is bedoeld om dakloze drugsverslaafden, die op verzoek van de familie door de rechter zijn gedwongen tot opname, een jaar lang te dwingen tot ontwenning. De dakloze verslaafden zorgen al langer dan tien jaar voor grote overlast op het eiland. Er zijn naar schatting 1.200 dakloze verslaafden, die stelend en bedelend rondtrekken. Het nieuwe centrum is bedoeld om de harde kern aan te pakken.

Er is dringend anderhalf miljoen gulden nodig om het centrum tot eind dit jaar open te houden. Het probleem is echter dat minister Doran heeft verzuimd de exploitatiekosten op de landsbegroting te laten zetten. Nu moet via een suppletoire begroting geld vrijkomen. Maar daar heeft het parlement nog geen besluit over genomen.

De financiële problemen zijn niet de enige waarmee het centrum kampt. “De directie heeft nooit eerder een bedrijf geleid. Omdat van overheidswege de controle ontbrak, is er te veel personeel aangenomen”, zegt een van de 26 aangetrokken medewerkers die met ontslag worden bedreigd.

Intussen worden de 22 opgenomen drugsverslaafden nauwelijks geholpen. Het personeel is onder meer gerecruteerd uit ziekenverzorgers en verpleegkundigen, die geen ervaring hebben in verslavingszorg. (ANP)