Bestuurderspartij zocht 'gewone mensen'

Het partijbestuur van het CDA maakte gisteravond bekend wie er op de kandidatenlijst staan voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen. In de top-dertig staan maar liefst zestien nieuwkomers, vooral van buiten het overheidscircuit.

DOORN/DEN HAAG, 30 SEPT. Wie gisteravond Siem Buijs (52), huisarts te Goes, belde, werd te woord gestaan door het antwoordapparaat. “Voor spoedeisende gevallen kunt u tot dinsdagochtend half acht terecht bij dokter Slager.” Buijs zelf was gisteravond even geen dokter, maar kandidaat-Kamerlid voor het CDA. Hij zat gespannen te wachten op een telefoontje van partijvoorzitter Helgers.

Gewone mensen, dat was het soort politici waarnaar Helgers de afgelopen drie jaar op zoek is geweest om het imago van het CDA als bestuurderspartij af te schudden. Hij vond een arts (plaats 3), een hulpverlener (plaats 8), een advocaat (plaats 20), een journalist/PR-adviseur (plaats 21), een boerin (plaats 37) en enkele zelfstandige ondernemers (onder meer plaats 4).

Dokter Slager is inmiddels ziek, Buijs was vanmorgen alweer aan het dokteren. Tenminste, voor zover hij daaraan toekwam temidden van de vele telefoontjes van journalisten. Buijs zegt zich te hebben opgegeven omdat hij in de landelijke politiek aandacht wil vragen voor “de vele verschralingen in de gezondheidszorg zoals die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan”, waarmee hij onder meer doelt op de lange wachtlijsten die voor allerlei instellingen en medische ingrepen bestaan. Ook als secretaris en penningmeester van de landelijke huisartsenvereniging en bestuurder van de Europese huisartsenvereniging, heeft hij die leren kennen.

“Het CDA is een goede partij om die verschralingen aan de orde te stellen”, zegt Buijs, “omdat het naast economische voorspoed oog heeft voor andere kanten van het persoonlijk welzijn. Ons verkiezingsprogramma bevat op dat punt goede voorstellen”, aldus de arts, tevens lid van de commissie die het verkiezingsprogramma schrijft. “Links en rechts mogen elkaar nu doodknuffelen in de paarse coalitie, maar ik denk dat ze er niet in zullen slagen nog lang met elkaar door te gaan.”

In tegenstelling tot de PvdA-arts/politicus Rob Oudkerk, die Buijs vanmorgen telefonisch feliciteerde, zal de CDA'er zijn huisartsenpraktijk afstoten. “Oudkerk is zijn praktijk nog een dag in de week blijven uitoefenen, naast zijn Kamerlidmaatschap. Maar ik denk niet dat dat mij zal lukken. Ik kan de verwachtingen die dat wekt tegenover mijn patiënten niet waarmaken.”

De hulpverlener op de CDA-lijst is J. de Milliano, voorzitter van Artsen zonder Grenzen. In tegenstelling tot Buijs, die ook nog voorzitter is van de CDA-Statenfractie in Zeeland, heeft De Milliano geen diepe wortels in de partij. Hij is slechts enkele jaren lid. Ook liet hij zich op PvdA-bijeenkomsten zien. Helgers noemde De Milliano als voorbeeld van iemand die het CDA in contact brengt met het 'nieuwe middenveld', dit in tegenstelling tot het oude, verzuilde middenveld van christelijke organisaties.

Gisteravond zei De Milliano “uit volle overtuiging voor de christen-democratie te kiezen”, mede op basis van het ideologisch partijstuk Nieuwe Wegen Vaste Waarden van vorig jaar. Hij verwees naar collega's van Artsen zonder Grenzen in België en Frankrijk (Koushner) die de politiek zijn ingegaan “omdat ze aanliepen tegen de politieke beperkingen die voor humanitaire hulpacties gelden”. Als Kamerlid wil De Milliano die politieke beperkingen aan de kaak stellen. De christelijke politiek, met een rijke traditie van hulp aan ontwikkelingslanden, is daarvoor een aangewezen plek, aldus De Milliano.

Een van de zelfstandige ondernemers is Gerda Verburg, volgens vertrekkend Kamerlid Mateman “een pittige meid”. Verburg was jarenlang bondsbestuurder van het CNV, met onder meer beroepsonderwijs en internationale samenwerking in haar portefeuille. Tijdens tal van congressen en symposia liet ze zich kennen als scherp debater. Sinds februari runt ze een eigen bureau voor de inhoudelijke voorbereiding van congressen.

Volgens Verburg is haar komst te danken aan het “vasthouden en tactisch heel goed operereren van het CDA-bestuur. Zelf was ik namelijk absoluut niet plan de politiek in te gaan. Ik vroeg me af wat ik tussen 150 Kamerleden aan concreets kan bereiken. Ik ben geen type dat een debat op punten tracht te winnen.”

De keuze van de lijsttrekker, de grote mate van vernieuwing en de kwaliteit van het verkiezingsprogramma trokken haar alsnog over de streep. “Ik geloof dat de christen-democratie toekomst heeft, omdat ze verantwoordelijkheden dicht bij mensen wil leggen en oog heeft voor een aantal niet-materiële waarden, zoals zorg voor elkaar en een verantwoordelijke omgang met de natuur.”

    • Kees Versteegh