Bart Neijman

Bart Meijman (41) volgt Jacques de Milliano op als voorzitter van Artsen zonder Grenzen (AzG). De huidige voorzitter en mede-oprichter van de medische hulporganisatie legt zijn functie neer in verband met zijn kandidaatstelling voor de Tweede-Kamerfractie van het CDA.

Meijman is huisarts in Amsterdam-Osdorp. Hij is sinds 1987 betrokken bij AzG en werkte in Oeganda, Irak, Koerdistan, Bosnië en Rwanda. Hij was tevens verbonden aan de medische afdeling van de organisatie. Sinds 1995 maakt hij deel uit van het bestuur.