Antillen fel tegen voorstel EU over rijst

BRUSSEL, 30 SEPT. De Nederlandse Antillen verzetten zich tegen een compromisvoorstel om een einde te maken aan een conflict over rijst tussen Nederland en de veertien andere lidstaten van de Europese Unie. Antilliaanse parlementariërs hebben daarom de hulp van collega's in het Europese parlement ingeroepen.

Het compromis voorziet in een ingrijpende wijziging van de huidige regeling die het mogelijk maakt dat de Antillen grote hoeveelheden rijst naar de EU uitvoeren. Volgens het Antilliaanse parlementslid Romer dreigt de opstelling van de Europese Commissie, die gesteund wordt door veertien lidstaten, ernstige gevolgen te krijgen voor de Antilliaanse economie.

De Antillen produceren zelf geen rijst, maar exporteren bewerkte rijst naar de EU die afkomstig is uit Suriname en Guyana. De rijstbewerking bezorgt enkele honderden mensen werk. Vorig jaar exporteerden de Antillen zo 215.000 ton rijst. Na bewerking is de rijst Antilliaans en mag daarom zonder heffing de EU binnen omdat de Antillen gelden als overzees gebiedsdeel van een EU-lidstaat. Europese rijstproducenten vinden dat deze Antilliaanse export de Europese rijstmarkt ontwricht. Ze willen dat slechts rijst die in overzeese gebiedsdelen is geteeld zonder heffing de EU binnen mag.

Bovendien wijzen ze erop dat via de Antillen indirect het quotum wordt ontdoken dat geldt voor export van Amerikaanse rijst naar de EU. Voor Suriname is het namelijk lucratief om zelf Amerikaanse rijst te eten en de eigen rijst via de Antillen naar de EU te verkopen. Een compromisvoorstel over de zaak is vorig jaar door de Antillen afgewezen. Het Luxemburgse voorzitterschap van de EU heeft een nieuw compromis voorgesteld. Daarover moet Nederland volgende week tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg uitsluitsel geven.

Diplomaten verwachten dat de Antillen opnieuw het compromis afwijzen. Aanvankelijk zou de rijksministerraad, dat wil zeggen de Nederlandse ministerraad samen met vertegenwoordigers van de Antillen en Aruba, afgelopen vrijdag een standpunt over het compromis innemen. De behandeling van de zaak is echter uitgesteld tot aanstaande vrijdag. De Antillen vinden een beperking van hun uitvoer tot 160.000 ton onaanvaardbaar. Ze willen jaarlijks 200.000 ton uit derde landen na bewerking naar de EU kunnen blijven uitvoeren.

Volgens diplomaten wil Nederland het compromis aanvaarden. Als de Antillen de zaak blijven blokkeren, waardoor Nederland volgende week niet tot overeenstemming kan komen met de andere veertien EU-lidstaten, dreigt de kwestie te worden voorgelegd aan de Europese staats- en regeringsleiders. Diplomaten menen dat Nederland in zo'n geval geen kans maakt om de zaak volgens de Antilliaanse wensen te regelen.

    • Ben van der Velden