Adidas/Salomon

Het artikel 'Adidas/Salomon' (NRC Handelsblad, 16 september) behoeft enige correctie.

Mijn beroemde naamgenoot - helaas geen familie - heeft zijn befaamdheid te danken aan twee bijna revolutionare vernieuwingen van binding respectievelijk schoenen. In de tweede helft van de zestiger jaren bracht Salomon als één van de, zo niet dé eerste, een nieuwe binding met de zogenaamde hakautomaat op de markt die de toen al circa dertigjarige Kandahar-verbinding verving; deze verbinding maakte het skiën niet alleen veiliger maar heeft er ook in niet geringe mate bijgedragen dat de alpineskisport wezenlijk makkelijker geleerd kon worden. Later - ik meen in de zeventiger jaren - kwam Salomon als eerste met een even baanbrekende vinding, namelijk de zogenaamde 'mid entry'-schoen waarbij het achterstuk bij het aantrekken scharnierend naar beneden kon worden geklapt. Beide nieuwigheden zijn in principe nog steeds universeel in gebruik. Pas jaren daarna bracht Salomon een nieuw model (niet symmetrische) alpineski op de markt, die echter inmiddels al weer vervangen is door de zogenaamde 'carver'.

    • H.G. Salomon