Voornaamste punten van verkiezingsprogramma D66

Het budget voor de gezondheidszorg moet omhoog met twee procent per jaar (nu 1,3 procent). Het geld daarvoor (175 miljoen) moet onder meer komen uit het verkorten van de wachtlijsten, waarmee een miljard kan worden bespaard. Het ziekenfonds wordt een inkomensverzekering.

Meer geld voor het basisonderwijs: kleinere klassen, een betere lerarenopleiding en minder werkdruk voor leraren.

Er moet een 'Verlofwet' komen, waarin zwangerschaps-, bevallings-, ouderschaps- en overige verlofvormen worden geregeld.

Deelname aan het maatschappelijk leven moet zwaarder wegen dan het huidige 'werk, werk, werk'-credo, bijvoorbeeld door bevordering van vrijwilligerswerk.

Er moet een 'sportstrippenkaart' voor jongeren komen. Op scholen moet de gymleraar terugkomen en schoolzwemmen weer verplicht worden gesteld.

Meer democratie door invoering van het districtenstelsel, meer referenda en een gekozen burgemeester en premier. Zestienjarigen krijgen kiesrecht.

Veel aandacht voor duurzame energie. D66 wil in 2020 tien procent van de nationale energievoorziening duurzaam maken, tegenover één procent nu. In de Noordzee moet een windpark komen.

De groei van Schiphol mag onder voorwaarden doorgaan om de mainport-functie te behouden. De huidige milieu-eisen dienen gehandhaafd te blijven.

Reclamevliegen wordt verboden.