Talibaan berispen Commissaris EU

NEW DELHI, 29 SEPT. Europees commisaris Emma Bonino (belast met humanitaire hulp) is vanmorgen in de Afghaanse hoofdstad Kabul drie uur vastgehouden voor ondervraging door de Talibaan, de streng islamitische strijders die ruim tweederde van Afghanistan beheersen. Een groep bestaande uit Bonino en enkele Westerse journalisten had volgens de Talibaan ongeoorloofde foto's en filmopnames gemaakt van vrouwen.

Het fotograferen of filmen van mensen, en in het bijzonder van vrouwen, is ten strengste verboden door de Talibaan. In hun strikte uitleg van de islam is slechts het fotograferen van landschappen en levenloze voorwerpen toegestaan. Tijdens de ondervraging van Bonino en de journalisten op een politiebureau werd hun te verstaan gegeven dat ze zich moesten houden aan de regels van de Talibaan.

Bonino is de hoogste Westerse vertegenwoordiger die Kabul bezoekt sinds de hoofdstad een jaar geleden in handen viel van de Talibaan. Zij is in Kabul om vast te stellen hoe groot de behoefte aan humanitaire hulp is en hoe het er met de naleving van de mensenrechten, vooral die van vrouwen, is gesteld. De EU verleent hulp aan Kabul ter waarde van 34,5 miljoen dollar.

Kort voor het incident met Bonino was bekend geworden dat de Talibaan drie mannelijke hulpverleners van de Verenigde Naties de toegang tot Afghanistan hadden ontzegd, nadat deze vorige week betrokken waren geweest bij een incident in de zuidelijke stad Kandahar. Daar wilde een vrouwelijke Finse hulpverleenster enkele functionarissen van de Talibaan om opheldering vragen over berichten dat de Talibaan de etnische minderheden van Afghanistan slecht zouden behandelen.

De Talibaan waren wel bereid naar de Finse te luisteren maar lieten een gordijn ophangen tussen henzelf en de Finse. De Finse zelf had geen bezwaar tegen deze opzet, maar drie mannelijke collega's, allen verbonden aan hulporganisaties van de VN, achtten dit onaanvaardbaar en verlieten de zaal. De Talibaan toonden zich hierover gegriefd en ontzegden vervolgens het drietal, dat thans in Pakistan verblijft, de toegang tot de door hen beheerste gebieden.