Ruime meerderheid in referendum; Zwitsers steunen proef met heroïne

GENÈVE, 29 SEPT. Een zeer ruime meerderheid van de Zwitserse kiezers heeft zich gisteren uitgesproken voor verstrekking van heroïne aan chronisch verslaafden. Ruim zeventig procent van de kiezers koos voor voortzetting van het liberale Zwitserse drugsbeleid.

De Zwitserse minister van Volksgezondheid, Thomas Zeltner, beloofde gisteren in een eerste reactie haast te gaan maken met een wetswijziging die de staatsverstrekking van heroïne een wettelijke basis moet geven. De afgelopen drie jaar werd heroïne in het kader van het project Lifeline alleen op experimenteel-wetenschappelijke basis verstrekt aan 1.100 chronisch verslaafden. Ook in Nederland treft het kabinet voorbereidingen voor een experiment om heroïne aan een groep langdurig ernstig verslaafden te verstrekken.

Het initiatief tot het referendum van gisteren werd genomen door conservatieve partijen en organisaties, die onder de oproep 'Jeugd zonder drugs' 100.000 handtekeningen hadden verzameld. Volgens de initiatiefnemers moest Zwitserland de vervolging van drugshandel en -gebruik intensiveren, de verstrekking van heroïne en methadon aan verslaafden staken en sterk bezuinigen op de drugshulpverlening.

De heroïneverstrekking kreeg gisteren brede steun in steden als Zürich, Bazel en Genève, die kampen met drugsoverlast, maar behaalde ook in de landelijke kantons de meerderheid. In geen van de 26 kantons heeft 'Jeugd zonder drugs' gewonnen.

Veertig procent van het electoraat, bijna 1,9 miljoen kiezers, bracht een stem uit. Dat de regering het huidige beleid kan voortzetten komt niet als een verrassing, de zeer ruime marge - 70,6 procent tegen 'Jeugd zonder drugs' - wel. Komend jaar stemt Zwitserland per referendum over algemene legalisering van drugs.

Zwitserland begon drie jaar geleden met de heroïneverstrekking als reactie op de grote toeloop van verslaafden in het Platzspitzpark (1992) te Zürich en later rond het station Letten (1995). Hoewel veel verslaafden werden aangetrokken door het relatief liberale drugsbeleid van Zwitserland besloot de regering de overlast niet alleen te bestrijden met repressie, maar ook door het aanbod aan afkick-klinieken, methadonverstrekking, dagopvang, gebruikruimten voor verslaafden en spuitenomruil aanzienlijk uit te breiden. Verstrekking van heroïne aan 1.100 chronisch verslaafden vormde het sluitstuk van dit programma, dat jaarlijks 1 miljard gulden kost.

Met name de heroïneverstrekking stuit op sterke weerstand in conservatieve kringen.

Volgens de initiatiefnemers van 'Jeugd zonder Drugs' maakt de heroïneverstrekking Zwitserland tot een 'drugseiland binnen Europa'. Daarmee doorbreekt de overheid het taboe op deze drug en geeft zij verslaafden op, zo stelde een van de initiatiefnemers achter 'Jeugd zonder Drugs', de Zwitserse verslavingspsycholoog E. Aeschbach.

Pagina 4: Ook proef in Nederland

De regering heeft haar beleid in de aanloop naar het referendum krachtig verdedigd. Het alternatief - harde vervolging van handel en gebruik - werd “onrealistisch, onjuist en ineffectief” genoemd. Daarbij kon men terugvallen op een gunstige evaluatie van drie jaar Lifeline, die in juli openbaar werd gemaakt. Volgens dit onderzoek is de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de 1.100 deelnemers gemiddeld verbeterd, is het aantal misdrijven in deze groep afgenomen en heeft een deel van de cliënten in de afgelopen tijd een vaste verblijfplaats of een baan gevonden. Het aantal drugsdoden liep in Zwitserland terug van 399 in 1994 tot 312 vorig jaar.

In Nederland is het Zwitserse referendum met grote belangstelling gevolgd. Op 1 mei begint in Nederland een proef met het onder medisch toezicht gratis verstrekken van heroïne aan langdurig verslaafden. Het gaat dan om de voorfase van een wetenschappelijk experiment, waaraan in totaal 750 verslaafden deelnemen. Deelnemers zijn verslaafden bij wie andere vormen van hulp, zoals het verstrekken van grote doses methadon, niet meer helpen.

Bij de eerste fase van de Nederlandse proef, die op 1 mei begint en drie maanden duurt, zijn 150 verslaafden betrokken. Daarvan krijgen er vijftig drie keer daags heroïne. De gevolgen voor het fysieke en psychische welzijn en voor het sociale gedrag van deze gebruikers wordt vergeleken met de honderd andere deelnemers die alleen methadon krijgen. (AFP, AP, Reuter)

Ik bof niet met mijn uiterlijk.