Presentatie van nieuwe lijst met oude kwaliteiten

Wiens kandidatenlijst wordt het? Jaap de Hoop Scheffer voert hem aan, Hans Helgers stelt hem samen. Vanavond zullen zij als een eensgezind duo de lijst samen presenteren. Maar hun belangen lopen sterk uiteen. Helgers wil vernieuwen, De Hoop Scheffer wil zijn fractie intact houden.

Maar als leider en lijsttrekker heeft De Hoop Scheffer een ongemak. Partijvoorzitter Helgers zette zijn drastische vernieuwingsoperatie al in, lang voor De Hoop Scheffer dit voorjaar als opvolger van Heerma werd aangewezen. En de partijvoorzitter had zich bij zijn operatie ook verzekerd van de steun van de regionale voorzitters. In die kring werd maar één gezelschap in het CDA schuldig verklaard aan de desastreuze nederlaag van '94 en de zwakke oppositie daarna: de Tweede-Kamerfractie. In die sfeer van revanchisme moet De Hoop Scheffer zijn fractieleden overeind houden. En dat lijkt hem maar in beperkte mate te lukken.

Wordt alles in het CDA dan nieuw? Dat is betrekkelijk. Partijvoorzitter Helgers zei zaterdag op het partijcongres dat de gemiddelde leeftijd van de fractie niet drastisch omlaag zal gaan. “Vernieuwing is niet altijd verjonging”, waarschuwde hij de achterban al bij voorbaat. Put het CDA dan uit nieuwe bronnen, is de nieuwe lichting afkomstig uit disciplines in de samenleving die nu niet in de fractie zijn vertegenwoordigd? Ook dat is betrekkelijk. Na publicatie van de zogeheten groslijst, de verzamellijst met alle beschikbare kandidaten, bleek al dat veel nieuwelingen bestuurders zijn. Alleen lokale en regionale bestuurders. Zo wisselt het CDA de ene generatie bestuurders in voor een nieuwe.

En die andere wereld, die van de vrije markt? Ook het CDA moest leren dat weinig partijgenoten met een prominente positie in het bedrijfsleven trek hebben in een carrière aan het Binnenhof. De salariëring en het afgenomen prestige van het parlement zijn daar debet aan. Zo bleef menig deur voor de partij gesloten en ontbeert het de CDA-fractie straks echte zwaargewichten in zijn midden.

    • Kees van der Malen