Premier Singapore wint smaadproces

SINGAPORE, 29 SEPT. Premier Goh Chok Tong van Singapore heeft het proces wegens smaad dat hij had aangespannen tegen een leider van de oppositie gewonnen, maar niet glansrijk.

De Hoge Raad van het stadstaatje besliste vanmorgen dat Joshua Jeyaretnam, de 71-jarige leider van de Arbeiderspartij, premier Goh 20.000 Singaporese dollars aan schadevergoeding moet betalen, een tiende van het geëiste bedrag. Jeyaretnam toonde zich “teleurgesteld” en zei enige tijd nodig te hebben voordat hij besluit of hij tegen het vonnis in beroep gaat.

Goh en tien medebestuurders van Singapore's regeringspartij, de People's Action Party (PAP), sleepten de grijze oppositieleider voor het gerecht wegens acht gevallen van smaad. De zaak van Goh, die algemeen werd beschouwd als toetssteen voor de houdbaarheid van de eis, betrof een ogenschijnlijk onschuldige uitspraak van Jeyaretnam. Tijdens een politieke bijeenkomst had hij aangekondigd dat een partijgenoot bij de politie een klacht had ingediend tegen de eerste minister. Goh zei dit te beschouwen als ondermijning van zijn gezag.

Beide partijen namen vooraanstaande Londense advocaten in de arm, die gelden als specialisten in smaadprocessen. De rechtszaak, die vorige maand diende, kreeg veel belangstelling van buitenlandse organisaties voor de rechten van de mens. In die kringen sprak men de zorg uit dat de Singaporese regering korte metten wilde maken met de oppositie met behulp van de rechterlijke macht. Goh en de zijnen wezen deze suggestie met kracht van de hand en onderstreepten dat zij zich alleen bekommerden om hun persoonlijke integriteit, een vereiste om succesvol te kunnen regeren. De PAP heeft Singapore sinds 1959 onafgebroken bestuurd. (Reuter)