Politie Rotterdam zal moeten inkrimpen

ROTTERDAM, 29 SEPT. Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond zal moeten inkrimpen. Dat staat in het concept-jaarplan 1998 dat waarnemend korpschef B.A. Lutken aan korpsbeheerder A. Peper heeft aangeboden. De korpsleiding voorziet “onafwendbaar dat in de toekomst minder mensen bij het korps zullen werken”. Als oorzaak worden de hoge personeels- en kapitaalskosten aangevoerd.

De korpsleiding wil laten onderzoeken of dit ook zal leiden tot “minder blauw op straat”. Een andere mogelijkheid is het aantal indirecte functies en taken terug te dringen.

De belangrijkste oorzaak is de 36-urige werkweek vanaf oktober 1998. Politiemensen gaan dan korter werken zonder salaris in te leveren. “Tot nu toe wil minister Dijkstal het gat van twee uur niet compenseren”, zegt woordvoerder A. Geelof namens de korpsleiding. “Korpsen die de laatste jaren fors hebben uitgebreid, zoals in Rotterdam, komen daardoor in de problemen.”

Een tweede struikelblok is dat de groei uit het korps is. De korpsleiding verwacht dat de gemiddelde leeftijd van de politiemensen zal stijgen en daarmee de salariskosten. Geelof: “Ook op dat punt is geen compensatie te verwachten van Binnenlandse Zaken. Voor iedere agent bestaat een vaste vergoeding van de minister, ongeacht de salarisschaal.” Tijdens de besprekingen over de CAO, dit voorjaar, is minister Dijkstal de politie wel tegemoet gekomen bij het compenseren van de vaste component in de onregelmatigheidstoeslag.

Binnenkort presenteert de korpsleiding, “ingrijpende maatregelen” om het korps Rotterdam-Rijnmond op de langere termijn financieel gezond te houden, zoals in het jaarplan staat. Voor komend jaar is binnen de eigen begroting een oplossing gevonden voor een exploitatietekort van 15,2 miljoen gulden.

De problemen in het regiokorps Rotterdam-Rijnmond staan los van de affaire Brinkman. Door het langslepende ontslag van de korpschef zijn veel beleidskwesties blijven liggen. De rapportage van zijn opvolger Lutken behoort echter tot de normale jaarplannen die elk korps maakt, aldus Geelof. (ANP)