Parlement Hongkong stelt spelregels voor verkiezingen op

HONGKONG, 29 SEPT. Het afgelopen juli geïnstalleerde, niet-gekozen parlement van Hongkong heeft gisteren wetgeving aangenomen voor de komende verkiezingen, in mei volgend jaar. Pro-democratische groeperingen in Hongkong, de voormalige Britse kroonkolonie die afgelopen zomer overging in Chinese handen, hebben de nieuwe verkiezingswet bekritiseerd als een inperking van de democratische verworvenheden zoals die golden onder de laatste jaren van de Britse heerschappij.

Met het vertrek van de Britten uit Hongkong werd het Hongkongse parlement, de gekozen Wetgevende Raad, vervangen door een 'geselecteerde' Voorlopige Wetgevende Raad. Met 29 stemmen voor, 9 tegen en 11 onthoudingen stemde deze raad gisteren in met onder andere het voorstel het aantal direct verkozen zetels in de volgend jaar te kiezen Wetgevende Raad te beperken tot 20. Bij de laatste verkiezingen, die in 1995 werden georganiseerd door de Britse gouverneur Patten, was nog sprake van 39 gekozen leden.

De Wetgevende Raad zal in totaal 60 zetels tellen. Tien zetels zullen indirect worden gekozen door een kiescollege van pro-China groeperingen en de resterende 30 zetels vallen toe aan zogeheten functionele kieskringen, in feite beroepsgroepen en ondernemingen.

Tegen de nieuwe regels is de afgelopen tijd geprotesteerd. Tijdens een recent bezoek aan Washington werd de nieuwe Hongkongse leider, Tung Chee-hwa, door een commissie van het Amerikaanse Congres onder vuur genomen. Gisteren demonstreerden buiten het parlementsgebouw acht leden van het 'Verenigd front tegen de voorlopige wetgeving' - dat het bestaan van de geselecteerde Voorlopig Wetgevende Raad op zichzelf al ongrondwettelijk vindt - tegen inbeperking van democratische vrijheden.

Toch lijken in Hongkong grote onrust over of een massaal protest tegen de komende verkiezingen niet aan de orde. De nieuwe Chief Executive Tung Chee-wah geniet grote populariteit. Waarnemers stellen dat de meeste politici in Hongkong streven naar compromis en vrede met de nieuwe constellatie in Hongkong volgens de Chinese formule 'één land, twee systemen'. Zelfs de bekende democratische leider Martin Lee heeft Tung openlijk geprezen voor het behoud van burgerlijke vrijheden in Hongkong, zoals het recht om te demonstreren. De 'grondwet' van Hongkong, de zogeheten Basic Law, voorziet dat pas in het jaar 2007 directe verkiezingen via het algemeen kiesrecht zullen worden gehouden voor het Hongkongse parlement.