Overdracht Hongkong

HONGKONG, 29 SEPT. De overdracht van Hongkong lijkt nu ook gevolgen te krijgen voor het Engelstalige onderwijs. Het ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat middelbare scholen in Hongkong vanaf volgend jaar geen Engelstalige lessen meer mogen geven, maar dat moeten doen in het Kantonees. Alleen indien daarvoor van overheidswege toestemming is gegeven, mag er met ingang van het nieuwe schooljaar nog in het Engels worden onderwezen.

Functionarissen beklemtonen dat deze maatregel niet is ingegeven uit politieke overwegingen, maar uit educatieve noodzaak en dat er in feite wordt voortgeborduurd op de bestaande praktijk. Veel onderwijzers en leerlingen in Hongkong spreken - anders dan de buitenwereld denkt - slecht, of helemaal geen Engels. De nieuwe maatregel betekent overigens niet dat er geen Engelse les meer zal worden gegeven in Hongkong. (Reuter)