Onderwijsplannen Netelenbos vallen slecht bij eigen PvdA

RIJSWIJK, 29 SEPT. De PvdA-fractie heeft grote moeite met de voorstellen voor onderwijsvernieuwing die staatssecretaris en partijgenoot Netelenbos heeft gedaan voor een volgende kabinetsperiode. Een aantal van haar suggesties voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA is “ongefundeerd en voorbarig”.

Dat stelt onderwijsspecialist Van Gelder (PvdA) in het PvdA-vlugschrift van afgelopen zaterdag. De staatssecretaris van Onderwijs geeft in hetzelfde vlugschrift de hoogste prioriteit aan verkleining van de klassen - een investering die “ruim een miljard extra vergt”.

Verder pleit zij ervoor de leerplichtige leeftijd te verlagen van vijf naar vier jaar, waarbij kinderen in een achterstandssituatie “nog vroeger” op scholen moeten worden opgevangen. Ook wil zij hogere salarissen voor leerkrachten in achterstandswijken inzet maken van de komende CAO-onderhandelingen. “Leraren die zwaardere taken verrichten moeten beter worden beloond”, aldus Netelenbos die in navolging van de Tweede Kamer ook het beroepsonderwijs “een belangrijk aandachtspunt” noemt.

Met name haar plannen voor jonge kinderen vallen bij haar eigen PvdA-fractie verkeerd. Woordvoerder Van Gelder spreekt van een “ongefundeerd voorstel”. “Het is goed dat zij een signaal geeft naar aanleiding van de grote problemen in het onderwijs. Maar het gaat er om dat ook bij probleemgevallen kinderen zo vroeg mogelijk onderwijs genieten. Dat bereik je niet door de leerplichtige leeftijd te verlagen, maar door nauwkeurig onderzoek te verrichten naar de oorzaken van de problematiek.”

Ook het voorstel van Netelenbos om salarissen van leraren op probleemscholen te verhogen wijst de sociaal-democratische fractie van de hand. Van Gelder: “Ik ben er niet op tegen dat deze leraren meer geld krijgen voor het zware werk dat ze verrichten, maar het gebrek aan leraren wordt niet opgelost.”