Minuut stilte

In het commentaar 'Minuut stilte' (19 september) staat onder meer, waar het gaat over het bestrijden van zinloos geweld zoals onder andere onlangs in Leeuwarden, dat de overheid zich niet moet laten verleiden tot een of ander populistisch paardenmiddel. Dat is mooi gezegd denk je al lezend, maar dan volgt de betrekkelijke onzin.

“Er mag worden herinnerd aan de zogeheten Lubbers-kampementen voor jeugdige criminelen, waar toch de bedoeling bij zit om de onverlaten eens flink mores te leren. De kampementen bleken niet te werken en werden onlangs door minister Sorgdrager beëindigd.”

U doelt blijkbaar op de jeugdwerkinrichting, waar oud-minister-president Lubbers ooit de eerste aanzet voor gaf. Die was en is bedoeld om reeds harde criminelen tussen de 18 en 25 jaar via een zeer strak systeem van sport en buitenarbeid gecombineerd met een opleiding uit de vicieuze cirkel te halen van forse vermogensdelicten en langdurig gedetineerd zitten. Iemand zinloos op straat doodslaan, valt zeker niet in de categorie criminelen waarvoor de J.W.I. bedoeld is en flink mores leren hoort ook al niet tot de doelstellingen van dit nuttig instituut. Want anders dan u stelt werkt het wel. Slechts zestien procent van degenen, die het gemiddeld vijftien maanden durende traject van de J.W.I. heeft afgelegd recidiveert tegenover circa vijftig procent van de gewoon afgestraften. Dat de J.W.I. beëindigd zal worden is dan ook niet te wijten aan gebrek aan succes, het is gewoon te duur en wordt nu op een andere afgeslankte voortgezet.

    • H.J. Inden
    • Persrechter Rechtbank Almelo